Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 5 luni ale anului 2021

Foto: cnas.md

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în perioada de 5 luni ale anului 2021, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 12171,1 mil. lei, sau 45,9% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 6220,7 mil. lei sau 41,3% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2020, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 720,1 mil. lei sau cu 13,1%.

Alte venituri au fost încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 108,8 mil. lei, din care partea majoră sau 107,2 mil. lei a constituit partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 5787,6 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

– 3607,6 mil. lei – destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 48,9% din suma anuală prevăzută de 7375,5 mil. lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 523,1 mil. lei sau cu 17,0% mai mari;

– 2180,0 mil. lei – destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat, care au constituit 59,1% din suma anuală prevăzută de 3687,7 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 11533,7 mil. lei sau 43,7% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în aceiaşi perioadă a anului 2020, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată a anului de gestiune a fost mai mare cu 1612,5 mil. lei sau cu 16,3%.

În perioada de 5 luni ale anului curent, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 583,5 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia din 1 iunie 2021 a constituit 583,9 mil. lei.

Distribuie