Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2020

Foto: cnas.md

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2020, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 24285,6 mil. lei, cu o executare a prevederilor anuale (24572,1 mil. lei) la nivel de 98,8%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 14295,5 mil. lei sau cu o executare  de 101,9% a sumei anuale planificate de 14023,8 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în anul 2019, acumulările contribuţiilor de asigurări sociale de stat în anul 2020 au înregistrat o creştere cu 659,7 mil. lei sau cu 4,8%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 9769,4 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

 – 7214,8 mil. lei – destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 98,0% din suma anuală precizată de 7358,7 mil. lei şi sunt cu 1245,5 mil. lei (20,9%) mai mari faţă de anul precedent;

 – 2554,6 mil. lei – destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat. Acestea au constituit 86,2% din suma anuală precizată de 2965,1 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în anul de raportare au fost executate în sumă de 24244,4 mil. lei sau 98,7% din suma anuală precizată de 24572,1 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în anul 2019, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în anul de gestiune a fost mai mare cu 2642,1 mil. lei sau cu 12,2%.

Veniturile anuale totale acumulate la bugetul asigurărilor sociale de stat au depăşit cheltuielile totale executate cu 41,2 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 ianuarie 2021 a constituit 41,0 mil. lei.

Distribuie