Informații actualizate despre notificările agenților economici privind angajarea cetățenilor din Ucraina

Conform datelor prezentate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), până la data de 15 aprilie curent, au fost recepționate 295 de notificări de la agenții economici privind angajarea cetățenilor din Ucraina, dintre care 231 femei și 64 bărbați. 202 cetățeni ucraineni au fost angajați în municipiul Chișinău, 16 Ungheni, 8 Strășeni, 14 Bălți, 9 Cahul, 4 Anenii Noi, 3 Ialoveni, 7 Soroca, 6 Vulсănești, 4 Ștefan-Vodă, 3 Orhei, 3 Căușeni 3 Dondușeni, 2 Taraclia, 2 Comrat, 2 Ceadîr-Lunga, 2 Călărași, 2 Briceni, 1 Ocnița, 1 Nisporeni, 1 Fălești.

Au fost ocupate locuri de muncă în următoarele profesii/meserii: programator, inginer, cusător, vânzător, vânzător-consultant, bucătar, chelner, montator subasamblare, infirmieră, operator in sectorul de producere, agent servicii client, manager diverse domenii, operator introducere date, altele.

De asemenea, subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale ANOFM au informat suplimentar despre faptul că 131 agenți economici au menționat că sunt disponibili să angajeze cetățeni din Ucraina și au oferit informații despre 2130 locuri de muncă vacante disponibile. 196 cetățeni din Ucraina s-au adresat și au fost înregistrați la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale ANOFM pentru a primi suport la angajare.

De precizat că angajatorii, care au angajat cetățeni din Ucraina, au obligația de a notifica despre aceasta Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, conform prevederilor punctului 8 din Dispoziția nr. 4 din 01.03.2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Notificarea obligatorie se va realiza, în termen de 5 zile de la data încheierii contractului de muncă, prin prezentarea de către angajatori a următorului set de documente:

a. copia actului de identitate a cetățeanului ucrainean;

b. copia contractului de muncă, întocmit conform legislației aplicabile pentru cetățenii Republicii Moldova;

c. informația privind codul numeric personal (IDNP) atribuit cetățeanului ucrainean la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova și/sau la solicitare de către centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice.

Angajatorii sunt îndemnați să transmită documentele în format electronic la adresa de email: angajare_ua@anofm.md sau să le prezinte pe suport de hârtie la sediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale ANOFM.

Adresele și datele de contact ale subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă le găsiți pe pagina web a ANOFM: https://www.anofm.md/ro/subdiviziuni

Informații și consultații cu referire la notificare pot fi obținute telefonând la Centrul de apel al ANOFM la numărul: 0 8000 1000, de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:00.

Distribuie