Îngrijirile paliative incluse ca tip de asistență medicală

Foto: msmps.gov.md

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a susținut, prin aviz pozitiv din partea Guvernului, proiectul de lege înaintat cu titlu de inițiativă legislativă, care propune includerea îngrijirilor paliative ca tip de asistență medicală distinct și diversificarea surselor de finanțare pentru aceste servicii.

Prestarea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu face parte din categoria serviciilor comunitare, care necesită implicarea echipelor interdisciplinare, a lucrătorilor medicali, dar și a  reprezentanților comunității, inclusiv a asistentului social, reprezentantului cultului bisericesc, psihologului, cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții bolnavilor în stadiu terminal, ce suferă de maladii incurabile și a familiilor acestora.

În acest sens, pentru prestarea serviciilor de îngrijiri paliative de calitate, se impune diversificarea surselor financiare pentru servicii medicale (din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală) și sociale (din sursele administrației publice locale).

Dezvoltarea îngrijirilor paliative, bazate pe principiul respectării demnităţii şi necesităţilor specifice ale bolnavului în fază terminală, reprezintă o prioritate pentru sistemul de sănătate, aceasta fiind una din acțiunile prioritare incluse în Politica Națională de Sănătate, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 886 din 06.08.2007.

Pe parcursul ultimilor ani, inclusiv cu suportul partenerilor internaționali, societății civile, a fost elaborat și aprobat cadrul normativ privind organizarea îngrijirilor paliative, standardele de calitate, acestea fiind alineate la recomandările Consiliului Europei şi Organizației Mondiale a Sănătății. De asemenea a fost asigurat accesul la medicamente opioide pentru controlul durerii, fiind diversificate formele farmaceutice, create paturi și echipe mobile de îngrijiri paliative.

La fel, menționăm că, având în vedere necesitățile în creștere pentru serviciile de îngrijiri paliative, și necesitatea implicării multisectoriale în prestarea și finanțarea acestor servicii, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a inclus acest capitol în proiectul Codului Sănătății, dar și în proiectul Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate.

Distribuie