Inspectoratul de Stat al Muncii a împlinit 30 de ani de activitate

Astăzi, Inspectoratul de Stat al Muncii, instituție aflată în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, marchează 30 de ani de activitate, timp în care și-a adus contribuțiile esențiale la asigurarea respectării de către angajatori a cadrului normativ de reglementare în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă, dar și la protejarea drepturilor salariaților.

Cu prilejul frumoasei aniversări, a fost organizată o ședință de totalizare a realizărilor înregistrate de instituție pe parcursul anilor, dar și a progreselor din anul precedent, fiind setate prioritățile de activitate pentru viitor. La ședință, desfășurată în format online, a participat ministrul Muncii și Protecției Sociale Marcel Spatari, secretarul de stat pe domeniul muncii Felicia Bechtoldt, dar și reprezentanți ai Inspecției Muncii din România, care au venit cu mesaje de felicitare și apreciere pentru angajații instituției.

În semn de recunoștință pentru activitatea responsabilă și conștiinciosă la locul de muncă, dar și pentru a evidenția prețuirea față de activitatea îndelungată în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii a unor angajați, au fost oferite diplome de merit din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cât și a instituției.

Pe parcursul anilor, Inspectoratul de Stat al Muncii a participat activ la promovarea politicilor de protecție a muncii, prin realizarea activităților de control și supraveghere a modului de aplicare și respectare a actelor normative în domeniul protecției muncii, dar și prin elaborarea, modificarea și promovarea, în cadrul parteneriatului social, a diverselor proiecte de legi și acte normative din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă, printre care Legea asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionaleCodul MunciiLegea securității și sănătății în muncă.

În cei 30 ani de activitate, inspectorii de muncă au întreprins peste 110.209 vizite de control. De asemenea, în această perioadă au fost examinate circa 45 mii de petiții prin care s-a solicitat intervenția inspectorilor de muncă în soluționarea diverselor probleme ce țin de asigurarea aplicării legislației muncii și a normelor de sănătate și securitate în muncă.

De la abilitarea inspectorilor de muncă cu dreptul de a cerceta accidentele de muncă, începând cu anul 1993, și până în prezent, au fost cercetate 1200 de accidente mortale și 1896 de accidente grave. Totodată, inspectorii de muncă au întreprins masurile adecvate pentru ca persoanele vătămate, cât și cei rămași fără întreținători, ca rezultat al accidentelor de muncă, să beneficieze de toate înlesnirile, compensațiile și indemnizațiile garantate de legislație.

În Programul de activitate pentru anul 2022, instituția și-a setat mai multe obiective prioritare, cum ar fi: prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale; prevenirea, diminuarea și combaterea practicii de achitare a salariilor „în plic”, a muncii „la gri”, „la negru”; prevenirea și combaterea exploatării muncii copiilor; participarea la acțiuni de sensibilizare și conștientizare în vederea combaterii, diminuării și prevenirii infectării cu COVID – 19 în lumea muncii.

Pe termen mediu, obiectivele Inspectoratului de Stat al Muncii se raliază la prioritățile din Programul de activitate al Guvernului 2021-2024 ”Moldova vremurilor bune” și vizează: (1) informarea, sesizarea și conștientizarea angajatorilor și salariaților asupra evaluării riscurilor profesionale la locurile de muncă în vederea creării locurilor de muncă sigure, nepericuloase și inofensive, cu productivitate înaltă; (2) promovarea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă; (3) susținerea consultativ-metodologică a angajatorilor și altor persoane interesate în desfășurarea a activităților de securitate și sănătate în muncă într-un mod organizat, permanent și orientat spre prevenirea riscurilor profesionale și crearea imaginii favorabile unității economice care să asigure capacitate concurențială; (4) încurajarea angajatorilor în formularea, implementarea și dezvoltarea propriilor politici de securitate și sănătate a muncii, în inițierea, crearea și dezvoltarea sistemelor moderne de management al securității și sănătății în muncă; (5) încurajarea și susținerea consultativ-metodologică a angajatorilor pentru a asigura angajarea salariaților în conformitate cu prevederile legislației.

Pe termen lung, Inspectoratul de Stat al Muncii își propune implementarea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă, în conformitate cu directivele UE, creșterea gradului de securitate a locurilor de muncă, reducerea numărului de persoane accidentate în muncă, diminuarea practicilor de achitare a salariilor „în plic” și combaterea muncii nedeclarate, sporirea gradului de formalizare a muncii.

Distribuie