La Chișinău a avut loc cea de-a VIII-a ediție a Conferinței Naționale a Nucicultorilor

Ieri, la Chișinău, s-a desfășurat cea de-a VIII-a ediție a Conferinței Naționale a Nucicultorilor din Republica Moldva. În cadrul evenimentului cu genericul: „Sectorul nucifer din Moldova în pragul unor transformări. Ce urmează?”, au fost abordate subiecte ce țin de redresarea sectorului de producere și procesare, de noile priorități și direcții de dezvoltare din sectorul de producere a nucilor.

Cu acest prilej, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Viorel GHERCIU, a participat la eveniment, pentru a discuta cu producătorii de nuci din raioanele țării, despre prioritățile sectorului.

Ministrul Viorel GHERCIU a subliniat că atenția națională față de cultura nucului a crescut semnificativ, întrucât producția în sectorul nucifer autohton s-a majorat cu 55% în ultimii cinci ani, fapt ce poziționează țara noastră în rândul principalelor state producătoare din lume.

„Evenimentul de astăzi este platformă propice de discuții, menită să aducă mai multă coeziune, solidaritate și unitate profesională în sectorul culturilor nucifere. Această ramură antrenează în activitatea zilnică cea mai mare parte a populației țării, ceea ce determină a fi baza dezvoltării economice și direcția principală de orientare a politicilor Guvernului. În ultimii cinci ani contribuția agriculturii și industriei alimentare la formarea PIB a constituit peste 20 la sută, asigurând circa 45 la sută din volumul total al exporturilor și angajând peste 30% din forța de muncă. În timp ce ponderea agriculturii în valoare adăugată și ocuparea forței de muncă a scăzut de-a lungul anilor în Republica Moldova, sectorul a continuat să fie un motor al creșterii economice și un mijloc de reducere a sărăciei”, a declarat ministrul.

Producătorii agricoli din sector au prezentat evaluări generale a situației în domeniu și au transmis că își doresc accelerarea tranziției sectorului nucifer de la unul subdezvoltat către unul prosper și modern. La acest subiect a vorbit și expertul internațional Pascal GOUGET, care a oferit o serie de recomandări privind reabilitarea livezilor de nuc prin implementarea unor practici moderne de producție și procesare, prin prisma situației constatate în livezile de nuc din țara noastră.

Conferința a fost organizată de Asociația Nucicultorilor din Moldova, cu suportul Asistenței Tehnice a proiectului „Livada Moldovei”.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în total sunt 34,7 mii ha de culturi nucifere, dintre care 20,90 sunt livezile pe rod. Comparativ cu anul 2018, se atestă o creștere a suprafeței cultivate cu nucifere, cu circa 4 mii ha.

Din suprafața pe rod a culturilor nucifere, producția globală de nuci, pentru anul 2020 a constituit 14,70 mii tone, fiind în descreștere cu circa 5 mii tone față de anul 2019, din cauza consecințelor calamităților naturale și a secetei severe înregistrate.

Din cantitatea totală recoltată de culturi nucifere pentru anul 2020, circa 12,7 mii tone au fost exportate, valoarea totală a acestora fiind de aproximativ 71,7 mil dolari SUA, din care circa 79 % sau 9,98 mii tone s-a efectuat în țările UE, inclusiv: Franța, Germania, Olanda, România, Austria, etc. Conform datelor statistice, în perioada ianuarie-august 2021 s-a exportat circa 4 mii tone produse nucifere.

Conform prognozelor specialiștilor, în anul curent se va înregistra o recoltă globală de peste 25 mii tone de culturi nucifere, producție obținută din livezi, precum și achiziționarea nucilor de la cetățeni, provenite din fâșiile de aliniament.

Distribuie