La Chișinău a fost lansat un Program de grant destinat gestionării deșeurilor de anvelope uzate, uleiuri uzate și vehiculelor scoase din uz

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) în parteneriat cu Unitatea de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului (UIPM) au lansat un Program de grant destinat gestionării specifice a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova: uleiuri uzate, anvelope uzate și vehicule scoase din uz. Evenimentul de lansare, a avut loc, astăzi, 2 august 2021, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit Secretarului de Stat al MADRM, Ghenadie IURCO, programul de grant are menirea să sporească gradul de conștientizare a populației, în special a reprezentanților sectorului privat generatori de fluxuri specifice de deșeuri, privind importanța gestionării deșeurilor de anvelope uzate, uleiuri uzate și vehiculelor scoase din uz.

„Republica Moldova are o experiență modestă în implementarea atât a cadrului legal de bază, cât și a elaborării legislației secundare pentru îmbunătățirea reglementărilor specifice privind gestionarea deșeurilor. În context, Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, ce prevede racordarea legislației naționale de profil la standardele și normele comunitare și a aprobat Legea 209 din 2016 privind deșeurile, ce transpune un șir de dispoziții comunitare. Totodată, în vederea perfecționării cadrului normativ la cerințele UE, cu suportul Ministerului German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) este în proces de derulare Proiectul „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru managementul fluxului specific de deșeuri în Republica Moldova”, ce prevede: elaborarea a 3 proiecte de regulamente (vehicule scoase din uz, uleiuri uzate, anvelope scoase din uz). Programul de grant, are obiectivul de a  crește gradul de conștientizare atât a întregii societăți, dar în special a reprezentanților persoanelor juridice generator de asemenea deșeuri, privind importanța gestionării specifice a deșeurilor, în contextul riscurilor asociate privind utilizarea inadecvată a anvelopelor uzate, uleiuri uzate și vehiculelor scoase din uz, pe fundalul capacităților existente de colectare și reciclare, dar și din considerentul impactului major al deșeurilor asupra mediului și sănătății oamenilor”, a menționat Ghenadie IURCO. 

Tot în contextul priorităților Programului de grant, Dorin ANDROS, managerul proiectului a precizat că: „Obiectivul este de a pilota activități aferente gestionării deșeurilor, cu scopul de a intensifica capacitatea de prevenire, depozitare, reutilizare, reciclare și să promoveze piețele pentru produsele cu conținut reciclat”.

Totodată, Dorin ANDROS a mai comunicat că, Programul de grant va promova inovațiile tehnologice pe segmentul gestionării deșeurilor, va contribui la dezvoltarea sistemelor de colectare şi/sau tratare a fluxurilor de deșeuri specifice, precum și va contribui la lansarea unor proiecte, menite să sporească condiția mediului ambiant și calitatea vieții umane, inclusiv, să crească competitivitatea pieței locale privind managementul specific al unor fluxuri de deșeuri.

Oficialii au comunicat că un anunț referitor la Programul de grant și perioada de  depunere a dosarelor va fi plasat pe pagina www.madrm.gov.md.

Distribuie