La Chișinău a fost organizată pentru prima dată Gala Premiilor Pria Farmers Day

Foto: madrm.gov.md

Agricultorii din Republica Moldova, membrii ai asociațiilor de profil,  care în anul curent au înregistrat rezultate remarcabile în sectorul agricol, au fost premiați în cadrul unui eveniment organizat în premieră la Chișinău – Gala Premiilor Pria Farmers Day. Ceremonia de premiere a producătorilor agricoli a fost organizată de PRIAevents din România, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) din Republica Moldova, în contextul Zilei Naționale a Agricultorilor, marcată anual la sfârșitul lunii noiembrie.

Evenimentul a reprezentat o platformă de discuții, în care s-au analizat provocările actuale din sectorul agricol, oportunitățile de diversificare a activității fermierilor prin prisma digitalizării agriculturii, a fost realizat schimbul de bune practici, precum și s-a evaluat bilanțul anului 2020, inclusiv, resursele necesare pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor agricole.

În discursul inaugural, Secretarul de Stat al MADRM, Tatiana NISTORICĂ, a apreciat eforturile și progresele fermierilor moldoveni și i-a felicitat pentru munca asiduă în domeniu.

„Evenimentul de astăzi este unul inedit și reprezintă o platformă excelentă de celebrare a realizărilor fermierilor, care investesc muncă, timp, cunoștințe și capital la dezvoltarea agriculturii autohtone. Indubitabil, activitatea fermierilor este de o importanță majoră pentru țara noastră, întrucât sectorul agroindustrial este o verigă valoroasă pentru economia națională.  Vă adresez, din numele întregului popor – profundă mulțumire, respect și recunoștință pentru munca asiduă, depusă în activitatea agricolă,  pentru devotamentul, responsabilitatea și efortul zilnic, întru dezvoltarea acestui segment extrem de vulnerabil. Vă asigur că, MADRM este un partener de încredere în dezvoltarea sectorului agricol precum și în valorificarea eficientă a fondurilor naționale orientate spre creșterea competitivității sectorului agricol, promovării agriculturii durabile și dezvoltării rurale, îmbunătățirii capacităţilor în gestionarea resurselor naturale și managementului dezastrelor naturale”, a declarat Secretarul de Stat.

Totodată, Tatiana NISTORICĂ a reliefat politicile și acțiunile întreprinse de Guvern pentru a oferi sprijin producătorilor agricoli, precum și prioritățile instituțiilor de resort în vederea recuperării economice: „În anul curent au fost operate modificări în elaborarea și promovarea politicilor la nivel național. Totuși, măsurile și politicile echilibrate, pentru sprijinirea producătorilor agricoli, întreprinse de Guvern cu suportul partenerilor de dezvoltare și a donatorilor, au contribuit la redresarea situației existente, prin oferirea unui șir de facilități fiscale și subvenții. În acest sens, printre activitățile întreprinse de Guvern direcționate spre susținerea producătorilor agricoli a fost adoptată Legea privind asigurarea subvenţionată în agricultură, au fost alocate 324 mln lei destinate compensării parțiale a pierderilor provocate de calamitățile naturale, a fost elaborat un Plan de acțiuni complex orientat spre diminuarea poatențialelor riscuri în domeniul agricol.  Totodată, cetățenii migranți au fost incluși în lista persoanelor eligibile pentru subvenții din partea statului pentru investiții în sectorul agricol, precum și  pentru proiecte start-up. Mai mult decât atât, a fost sesizată comunitatea internațională a donatorilor, care și-a adus o contribuție tehnico-financiară considerabilă pe acest segment. În prezent, prioritățile MADRM referitor la recuperarea economică sunt orientate spre păstrarea funcționalității lanțurilor valorice alimentare, spre sporirea productivității și investițiilor în sistemele alimentare durabile, oferirea suportului financiar fermierilor, asigurarea cu furaje a sectorului zootehnic etc.”

Evenimentul desfășurat în format on-line, a fost conceput în scopul de a celebra realizările remarcabile ale fermierilor care contribuie la dezvoltarea și sporirea productivității muncii în agricultura țării noastre și a reunit fermieri din Republica Moldova și din România, reprezentanți ai instituțiilor de resort și companiilor conexe.

Distribuie