La Chișinău s-a desfășurat Conferința Națională: „Businessul Fructelor în Republica Moldova”

La Chișinău a avut loc Conferința Națională: „Businessul Fructelor în Republica Moldova”. În cadrul evenimentului ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion PERJU a vorbit despre politicile aferente dezvoltării sectorului horticol din țara noastră.

„Horticultura este un element structural important al economiei țării și o sursă generatoare de locuri de muncă și venituri în zonele rurale. În sector activează peste 1000 de companii implicate direct în producerea primară și procesarea ulterioară a producției horticole ce au antrenați în muncă peste 10 000 de salariați și generează anual o cifră de afaceri de peste 5 miliarde de lei. Prin urmare, este evident efectul multiplicativ asupra altor sectoare ale economiei pe toată lungimea lanțului valoric, pornind de la furnizorii de materii prime si resurse pentru producători horticoli, precum și partenerii antrenați în procesarea, ambalarea, distribuția, logistica, transportul și comercializarea produselor horticole pe piața internă și cea de export”, a menționat ministrul în mesajul adresat participanților la eveniment.

Totodată, oficialul a precizat că anul 2020 a regândit modul de elaborare și promovare a politicilor la nivel național, cumulând într-un context nefavorabil, criza pandemică și seceta severă, aprofundând problemele pe segmentul agroalimentar.

„Guvernul a întreprins un șir de măsuri echilibrate, pentru sprijinirea producătorilor agricoli, care au contribuit la stabilizarea substanțială a situației existente, prin oferirea unui șir de facilități fiscale și subvenții. A fost aprobat Programul de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2019-2025, menit să sporească competitivitatea și reziliența sectorului horticol, prin creșterea valorii producției și aprofundarea integrării lanțului valoric. Acesta prevede investiții de peste 11 miliarde de lei, inclusiv peste 30 la sută  compensate din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural; a fost adoptată Legea privind asigurarea subvenționată în agricultură, care are drept scop crearea posibilității asigurării calității recoltei și stimularea accesului fermierilor la asigurările în agricultură prin revenirea la cota subvenționată de 70% din prima de asigurare. De asemenea, a fost aprobată Legea cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural, care are drept scop stimularea investițiilor în sectorul de post-recoltare și procesare a producției agricole și extinderea plafonului de vârstă pentru tinerii fermieri. În acest sens, s-a stăruit asupra prelungirii termenului de achitare a taxelor locale și a programelor de suport pentru mediul de afacere. Totodată, Guvernul conștientizează necesitatea sporirii imunității sectorului agricol la schimbările climatice și va stărui intens pe promovarea stringentă a acțiunilor cu impact sistemic major”, a comunicat ministrul Ion PERJU.

În contextul, calamităților naturale înregistrate, seceta excesivă, oficialul a comunicat ce acțiuni a întreprins Guvernul asupra sporirii imunității sectorului agricol la factorii de risc și a pus presiune pe adaptarea la noile realități și promovarea stringentă a unor acțiuni, cu impact sistemic major asupra schimbărilor climatice.

„Dezvoltarea eficientă și efectivă a sectorului agricol depinde în mare măsură de accesul la surse sigure de apă pentru irigare. Au fost întreprinse un șir de acțiuni conexe reabilitării segmentului de irigare, care se află în stare precară și împiedică dezvoltarea sectorului agricol. În prezent, în Republica Moldova există 78 de sisteme centralizate de irigare care sunt amplasate pe o suprafață de 130,6 mii ha, comparativ cu cele 330 mii ha, irigate în anii 90. Sunt sisteme aflate în stare dezastruoasă, exploatate timp de 35-50 de ani, cu o reabilitare necesară de 80 la sută. Pentru lucrările de reabilitare, modernizare și extindere a sistemelor centralizate de irigare/desecare și reabilitarea a circa 117 stații de pompare, sunt necesare circa 4,2 miliarde de lei (75,0 mii lei/1 ha), ce ar majora suprafața irigabilă cu circa 68,0 mii ha. MADRM poartă dialog intens cu partenerii de dezvoltare în vederea canalizării surselor financiare în vederea realizării dezideratelor aferente prevenirii și diminuării efectelor secetei”.

La compartimentul politici în domeniu, ministrul a subliniat că au fost întreprinse  un șir de acțiuni prompte,  menționând adoptarea Legii ce exclude impedimentele la irigarea terenurilor agricole, aprobarea Regulamentului cu privire la folosința apelor subterane pentru irigarea prin picurare a terenurilor agricole ocupate cu culturi horticole; aprobarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia

Drept priorități de prospective pentru redresarea situației în sector oficialul a subliniat: Strategia Națională de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural 2021-2030; Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Irigare pentru anii 2021-2030; modificarea Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli pentru sporirea accentelor pe reabilitarea și extinderea sistemelor de irigare, precum și promovarea produselor agro-alimentare pe piețele interne și externe;

Notă: La conferință au participat reprezentanții comunității agricole moldovenești, exponenți ai sectorului horticol și mediului rural și au menționat că organizarea evenimentului dedicat a fost oportună, pentru că a constituit o platforma excelentă pentru familiarizarea cu inovațiile tehnologice, soiurile performante, reușitele, provocările dar și perspectivele conexe acestui segment al sectorului agroalimentar.

Distribuie