La Chișinău s-a desfășurat Gala Educației Incluzive

Foto: mecc.gov.md

Secretarul de stat în domeniul educației Natalia Grîu a participat astăzi, 10 decembrie, la Gala Educației Incluzive. Evenimentul este organizat de către Alianța ONG-urilor Active în domeniul Protecției Sociale, Copilului și Familiei, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în cadrul Conferinței anuale în domeniul educației incluzive, care în acest an se desfășoară cu genericul „Implementarea educației incluzive în Republica Moldova – o decadă de provocări și viziunea pentru noi realizări”.

Secretarul de stat Natali Grîu a mulțumit partenerilor de dezvoltare pentru suportul acordat Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în asigurarea dreptului la educație de calitate tuturor copiilor în contextul pandemiei COVID-19. „Evenimentul de astăzi reprezintă un angajament al nostru al tuturor de a contribui la racordarea cadrului legal şi instituțional de protecție a copilului şi familiei la politicile internaționale, în vederea asigurării echității sociale şi accesului la studii de calitate, precum și la crearea unui mediu educațional prietenos și incluziv pentru fiecare copil.”.

În cadrul Galei au fost premiate instituțiile de învățământ care au avut o contribuție substanțială și de durată în dezvoltarea și promovarea educației incluzive. Trofeul „Alexandra Grajdian” pentru CURAJ ȘI INOVAȚIE în promovarea educației incluzive a fost acordat IP „Gimnaziul Oxentea din r-nul Dubăsari.

Totodată, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în parteneriat cu APSCF, au mai acordat 6 mențiuni și premii pentru promovarea educației incluzive următoarelor instituții de învățământ: Creșa-grădiniță „Poienița”, s. Malcoci, r-nul Ialoveni; Gimnaziul Filipeni, r-nul Leova; Instituția de Educație Timpurie nr.1 „spiriduș”, or. Bălți; Gimnaziul „Anton Crihan”, or. Sîngerei; Liceul Teoretic „Gheorghe Palade”, s. Puhoi, r-nul Ialoveni și Liceul teoretic „George Coșbuc”, or. Băți”.

Precizăm că, fiind semnatară a Convenții ONU privind drepturile copilului și a drepturilor persoanelor cu dizabilități, Republica Moldova și-a asumat responsabilitatea de modificare a  legilor, politicilor și practicilor educaționale care vizează protejarea și promovarea drepturilor copiilor, să  asigure copiilor securitate socială şi condiții pentru dezvoltare intelectuală și fizică cât mai completă, să  realizeze dreptul tuturor copiilor la educație într-un sistem incluziv asigurat la toate nivelurile.

Conferința Națională „Implementarea educației incluzive în Republica Moldova – o decadă de provocări și viziunea pentru noi realizări” a fost organizat online, în perioada 3-10 decembrie, de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) împreună cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF Moldova) și Alianța ONG-urilor active în domeniul protecției familiei și copilului (APSCF), în contextul implementării Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020.

Distribuie