La Chișinău se desfășoară Forumul ONG-urilor de Mediu, ediția 2021

Foto: madrm.gov.md

În perioada 23-26 martie curent, la Chișinău, se desfășoară în regim on-line, Forumul ONG-urilor de Mediu, ediția 2021. Scopul evenimentului este de a stimula cooperarea în sectorul asociativ în vederea protecției mediului și promovării drepturilor de mediu.

La ediția din anul curent a forumului, Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului a fost reprezentat de Secretarul de Stat Ghenadie IURCO, care a  subliniat că, forumul oferă posibilitatea de a trece în revistă realizările în domeniul protecției mediului și de a cerceta noile provocări și soluții prin intermediul unui dialog deschis între societatea civilă și autoritățile administrației publice responsabile de domeniul protecției mediului și resurselor naturale.

„Cooperarea autorității centrale din domeniul protecției mediului și resurselor naturale cu ONG-urile de mediu reprezintă un instrument important pentru creșterea conștientizării populației cu referire la necesitatea protecției mediului, reducerea și prevenirea poluării, precum și la antrenarea în elaborarea și adoptarea deciziilor de mediu. Realizările din domeniul managementului de mediu sunt legate de procesul de promovarea a cadrului strategic şi legislativ.  ONG-urile de mediu au o implicare activă în procesul de elaborare a deciziilor și actelor normative, se informează și se implică pe tot parcursul procesului de luare a deciziilor cu referire la derularea și desfășurarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului realizată pentru proiecte de activități economice planificate care pot avea impact semnificativ asupra mediului. Apreciem participarea în cadrul Comitetelor bazinale și asigurarea funcționării Comitetelor sub-bazinale la nivel național, precum și elaborarea și adoptarea Planurilor de gestionare a bazinelor, demonstrează plus valoarea societății civile în procesul de îmbunătățire a gestionării resurselor de apă. Implicarea și vocea ONG-urilor de mediu în problemele ce țin de fluviul Nistru, demonstrează de fiecare dată o atitudine promptă și responsabilă vizavi de deciziile care sunt luate în vederea gestionării durabile a fluviului Nistru”, a declarat Ghenadiu IURCO.

Ediția 2021 dedicată rolului ONG-urilor în realizarea priorităților naționale în domeniul protecției mediului, axându-se pe următoarele subiecte ce vor fi abordate în ateliere tematice: dinamica calității mediului în Republica Moldova pe parcursul ultimilor 10 ani; efectele reformei instituționale în domeniul mediului; progresul implementării Acordului de Asociere la capitolul mediu; managementul resurselor de apă; extinderea ariilor naturale protejate; regionalizarea țării prin aspectele de mediu; taxele de mediu; problema Nistrului și efectele asupra dezvoltării țării; energia durabilă; informarea și educarea ecologică.

Evenimentul reprezintă o platformă de comunicare ce reunește reprezentanții societății civile, autorităților publice centrale și locale, donatorilor și ai altor structuri interesate de asigurarea unui mediu protejat și de promovarea utilizării raționale a resurselor naturale, în conformitate cu vectorul de integrare europeană a Republicii Moldova. Forumul ONG-urilor de Mediu este organizat de Asociația Obștească EcoContact în parteneriat cu Consiliul Național al ONG-urilor de Mediu și cu suportul Suediei.

Distribuie