La Chișinău va avea loc primul Congres al Colegiului Medicilor Veterinari din Republica Moldova

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare invită membrii comunității medicilor veterinari și persoanele interesate să participe la primul Congres al Colegiului Medicilor Veterinari din Republica Moldova. Scopul principal al evenimentului este constituirea Colegiul Medicilor Veterinari din Republica Moldova, organ abilitat în apărarea drepturilor și intereselor membrilor săi în toate domeniile de activitate, precum și în asigurarea dezvoltării profesionale continue a medicilor veterinari.

Constituirea Colegiului Medicilor Veterinari din Republica Moldova va avea rolul de a spori eficiența activităţilor sanitare veterinare, de a responsabiliza şi încuraja practicarea profesiei de medic veterinar, de a facilita integrarea profesională și asigura transparenţă în activitatea medicilor veterinari din diferite domenii de activitate.

Ședința Congresului se va desfășura joi, 18 noiembrie 2021, cu începere de la ora 9:30, conform următoarei agende:

1. înregistrarea invitaților;

2. partea festivă;

3. aprobarea Statutului și alegerea organelor de conducere ale Colegiului.

Evenimentul va avea loc în format online pe platforma ”Microsoft Teams”. Modalitatea de acces la platforma menționată va fi comunicată ulterior.

Pentru mai multe detalii: tel. 022 204 564, 022 204 585; e-mail serghei.balacci@maia.gov.md

Distribuie