Lansarea campaniei naționale de înverzire a plaiului „Plantează-ți viitorul”

În conferința de presă de astăzi, 11 noiembrie, curent, s-a discutat despre campania de înverzire a plaiului, lansarea căreia este planificată pentru sâmbăta aceasta, 13 noiembrie. Ministrul mediului Iuliana CANTARAGIU a menționat că la plantare vor participa circa 40 de instituții din cadrul autorităților publice centrale, printre care Președinția, Parlamentul, ministerele, agențiile guvernamentale, toate instituțiile din subordinea Ministerului Mediului, inclusiv subdiviziunile teritoriale, cum sunt Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția de Mediu, Agenția Moldsilva.

Până în prezent și-au confirmat participarea la campanie circa 350 de localități din țară: 86 de unități teritorial-administrative din nordul țării, 211 din centru și 52 din regiunea de sud. Pe parcurs însă mai apar primării care își manifestă interesul de participare în campania de înverzire ce va dura câteva săptămâni.

„Avem ambiția de a planta din partea statului circa 5 milioane de puieți și mă bucur că au dat curs invitației noastre mai multe instituții și autorități centrale, autorități publice locale, dar și societatea civilă. Contează mult că există organizații, oameni care își manifestă interesul, depun efort în procesul de găsire a resurselor pentru ca acest lucru să se întâmple”, a anunțat Ministrul Mediului Iuliana CANTARAGIU.

Astfel pentru următoarele săptămâni este planificată regenerarea naturală și restabilirea a circa 580 ha de terenuri predestinate plantărilor.

Reprezentantul Agenției „Moldsilva” Ion Platon a anunțat că „in fondul forestier vor fi efectuate lucrări de regenerării a naturii pe o suprafață de 347 de ha, iar lucrările de completare a culturilor silvice vor acoperi o suprafață de 3,4 mii ha, utilizându-se cca 2,5 milioane de puieți, iar 30 de  tone de ghindă se vor planta în sol”.

Reprezentantul Societății Ecologice BIOTICA, și campaniei Plantăm Fapte Bune în Moldova, Petru Vinari a relatat că s-a descoperit existența multor terenuri de utilitate publică cum ar fi fâșiile de protecție, pe care lipsesc perdelele forestiere, fapt care duce la înnămolirea râurilor și scăderea atât a calității cât și a volumului apei, degradând acest ecosistem. Respectiv sunt și alunecări de teren. Există terenuri agricole scoase din uz, unde calitatea solului nu mai corespunde cu necesitățile producătorilor, carte în ultimii ani au fost mai mult gestionate în scop economic.

Ministrul Mediului Iuliana CANTARAGIU a amintit, în acest context, că foarte importantă este „schimbarea opticii de a privi arborii, în modul în care valoarea lor, chiar economică, este mult mai mare atunci când sunt vii, decât ca și masă lemnoasă. Din această perspectivă a fost inițiat procesul de elaborare a unui program național pe termen lung de gestionare durabilă a fondului forestier și de extindere a suprafețelor terenurilor împădurite, astfel încât să se pună accent pe conservarea pădurilor. Lucru ce trebuie realizat în scopul extinderii fondului forestier din granițele de astăzi, oferind oportunitatea proprietarilor de terenuri de a planta arbori pe terenurile private și să fie dezvoltate anumite instrumente în acest sens”.

In planul Ministerului Mediului pentru următorul an este inclusă reforma substanțială a Agenției Moldsilva, pentru a schimba modul gestionării, inclusiv finanțării instituției.

„Este inadmisibil ca astăzi, inclusiv în arii protejate, statul a creat în așa mod situația, că legea pe de o parte interzice, iar pe de altă parte permite tăierile, doar în situații când Consiliul Științific permite, după analize aprofundate, argumentate științific. In același timp ariile protejate sunt puse în situația de a tăia arborii excesivi fiindcă sunt înregistrate ca întreprinderi de stat, avem de-a face cu două legi care sunt în contradicție una cu cealaltă, a adăugat Ministrul.

Amintim, anul acesta pentru a facilita procesul de participare, în scopul mobilizării întregii țări, pe site-ul Ministerului Mediului a fost creat un centru informațional on-line dedicat acestei campanii, în care este stocată toată informația necesară cu referire la locul, timpul și primăriile responsabile de organizarea plantării din localitățile țării, dar și respectiv contactele persoanelor care, nemijlocit, sunt implicate în gestionarea acestui proces în localitățile sale.

Distribuie