„Limba noastră-i o comoară”, concurs republican cu premii de 4000 de lei

Foto: mecc.gov.md

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a lansat concursul republican pentru elevi „Limba noastră – i o comoară”, ediţia a IV-a. Scopul concursului este cultivarea responsabilității tinerei generații pentru comunicarea corectă şi promovarea modelului vorbitorului cult în limbă română.

La Concurs pot participa elevii claselor I – XII din toate instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și ciclul II din țară.

Concursul se desfășoară pe niveluri de vârstă și de pregătire:

– Nivelul I – clasele I – a IV-a;

– Nivelul II – clasele a V-a – a IX-a;

– Nivelul III – clasele a X-a – a XII-a.

Dosarul pentru concurs trebuie să includă: formularul de înscriere la Concursul  republican  „Limba noastră-i o comoară”, ediția a IV-a; materialul video în format digital de maxim 3 minute în care participanții vor ține cont de:

-promovarea diversității lingvistice și a dialogului intercultural;

-conștientizarea importanței utilizării și păstrării limbii materne;

-dezvoltarea competenței de comunicare în limba română și limba maternă;

-cunoașterea valorilor culturale și a propriei identități;

-încurajarea interacțiunii dintre diferite popoare;

-dezvoltarea creativității și spiritului civic la elevi;

-demonstrarea competențelor civice, morale și interpersonale ale elevilor.

Filmulețele pot fi realizate cu suportul unui cadru didactic – mentor sau împreună cu părinții elevilor participanți.

Participanții prezintă electronic materialele pentru participare la adresa electronică limbanoastra2020@gmail.com”, până la data de 30 octombrie, ora 17:00.

Pentru fondul de premiere Ministerul Educației, Culturii și cercetării a alocat: 

-Premiul Mare –  1 premiu în valoare de 4 000 lei;

– Premiul I – 3 premii, câte una pentru fiecare treaptă de școlaritate, a câte 3 000 lei;

-Premiul II – 3 premii, câte una pentru fiecare treaptă de școlaritate, a câte 2 000 lei;

– Premiul III – 3 premii, câte una pentru fiecare treaptă de școlaritate,  a câte 1000 lei;

– Mențiuni – 2 mențiuni a câte 500 lei.

Valoarea premiilor pentru profesorul – mentor este:

-Premiul Mare –  1 premiu în valoare de 4 000 lei;

– Premiul I – 3 premii, câte una pentru fiecare treaptă de școlaritate, a câte 3 000 lei;

– Premiul II – 3 premii, câte una pentru fiecare treaptă de școlaritate, a câte 2 000 lei;

– Premiul III – 3 premii, câte una pentru fiecare treaptă de școlaritate, a câte 1000 lei;

– Mențiuni – 2 mențiuni a câte 500 lei.

Nu vor fi admise la concurs dosarele care nu au fost depuse în termenul stabilit și nu corespund prevederilor stipulate în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului, precum și a celor care sunt incomplete sau irelevante concursului prin  aspectul și conținutul lor. 

Distribuie