Lucrătorii expuși unui potențial risc în medii explozive vor fi mai protejați

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității la locul de muncă a angajaților expuși unui potențial risc în medii explozive.

Conform proiectului, angajatorii vor fi obligați să dețină un document sau un set de acte cu privire la respectarea cerințelor ce țin de protecția împotriva exploziilor, ce include: modalitățile de identificare a pericolelor; evaluarea riscurilor; definirea măsurilor specifice care urmează să fie luate pentru a proteja sănătatea și securitatea lucrătorilor expuși riscului.

Documentul aprobat de Guvern propune mai multe modalități de înlăturare a riscurilor, inclusiv: înlocuirea substanțelor inflamabile sau limitarea concentrației; evitarea surselor care pot genera deflagrația mediilor explozive și anume divizarea zonelor cu potențial risc de explozie, identificarea tipurilor de surse de aprindere ș.a.. 

Totodată, prin implementarea proiectului propus, se urmărește disciplinarea angajatorului prin obligarea  de a securiza locurile de muncă astfel ca acestea să corespundă standardelor și cerințelor internaționale. 

Hotărârea vine să asigure armonizarea legislației naționale la prevederile europene din domeniul securității și sănătății la locul de muncă, prin transpunerea Directivei 1999/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din 16 decembrie 1999, conform obligațiunilor asumate prin Acordul de Asociere RM-UE. Totodată, acesta are scopul de a implementa prevederile Legii securității și sănătății în muncă.

Distribuie