MADRM lansează primul apel de subvenționare per cap de animal

Foto: madrm.gov.md

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) lansează primul apel de depunere a cererilor pentru solicitarea plăților directe per cap de animal. Astfel, în perioada 1 aprilie – 4 iunie 2021, deținătorii animale pot depune dosarele de solicitare a plăților la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).

Conform Regulamentului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 836 din 18 noiembrie 2020,  plățile directe vor fi oferite pentru trei măsuri de sprijin:

Măsură 1: bovine

Submăsura 1.1 Vaci din rase specializate pentru producția de lapte și mixte – 7000 lei;
Submăsura 1.2 Vaci din rase specializate pentru producția de carne – 7000 lei;
Submăsura 1.3 Junci peste 12 luni – 5000 lei.

Măsura 2: ovine

Submăsura 2.1 Oi din rase specializate pentru producția de lapte și mixte – 500 lei;

Submăsura 2.2 Oi din rase specializate pentru producția de carne – 500 lei;
Submăsura 2.3 Mioare peste 12 luni – 300 lei.

Măsura 3: caprine

Submăsura 3.1 Capre – 500 lei;

Submăsura 3.2 Căprițe peste 12 luni – 300 lei.

În același context, sunt pasibile pentru plata directă animalele înregistrate și exploatate în ferme zootehnice amplasate în extravilan, femele cu vârsta de cel puțin 12 luni, întreținute într-un efectiv de minim 10 capete vaci și juninci, 50 capete oi și mioare specializate în producția de lapte, 30 capete oi și mioare specializate în producția de carne, 30 capete capre și căprițe.

Pentru a fi eligibile pentru plățile directe, animalele trebuie să fie asigurate în condițiile Legii nr.243/2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură.

Toate condițiile pe care trebuie să le întrunească producătorii sunt expuse în Regulamentul privind acordarea plăților directe per cap de animal.

Distribuie