MADRM și AIPA lansează cel de-al III-lea apel pentru subvenționarea proiectelor de dezvoltare rurală

Foto: madrm.gov.md

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) lansează de astăzi, 02 noiembrie 2020, cel de-al III apel de depunere a dosarelor de solicitare a subvenției în avans pentru proiecte de dezvoltare rurală și îmbunătățire a nivelului de trai și de muncă în mediul rural.

Astfel, dosarele de solicitare a subvenției în avans pentru noile măsuri de dezvoltare rurală, vor fi depuse până pe 27 ianuarie 2021, la Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA).

Conform Regulamentului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2019,  subvenții vor fi oferite pentru trei măsuri de sprijin:

Măsură 1: Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale;

Măsură 2: Renovarea și dezvoltarea localității rurale;

Măsură 3: Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole.  

Pentru măsurile 1 și 2, valoarea subvenției acordate va constitui 80% din valoarea totală a investiției eligibile, dar nu va depăși suma de 3 000 000 lei.  

Pentru măsura 3, valoarea subvenției acordate va constitui 50% din valoarea investiției eligibile, dar nu va depăși suma de 1 000 000 lei.

Totodată, pentru fiecare măsură nominalizată, alocația financiară anuală din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural constituie un cuantum de până la 5%.

Pentru ca proiectele să fie eligibile, acestea trebuie să fie  implementate într-o localitate rurală, solicitantul de subvenții să dețină unu deviz de cheltuieli ale lucrărilor și/sau serviciilor prevăzute, iar durata de implementare a proiectului să nu depășească 24 de luni.

Regulamentul privind acordarea pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural, îmbunătățirii și dezvoltării publice rurale și diminuării tendințelor de declin social și economic în zonele rurale, menționează că eligibili pentru obținerea subvențiilor în avans sunt: unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi (sate și comune, precum și orașe cu o populație de până la 10000 locuitori cu statut de rezident, conform ultimului recensământ al populației și al locuințelor) pentru măsurile 1 și 2 și persoanele juridice sau fizice înregistrate în localitățile rurale care lansează sau dezvoltă activități non agricole pentru măsura 3.

Pentru detalii accesați:

http://aipa.gov.md/ro/content/aipa-va-da-startul-unui-nou-apel-de-recep%C8%9Bionare-cererilor-de-solicitare-subven%C8%9Biei-%C3%AEn-avans

Distribuie