Mai multe localități din Sudul țării vor fi aprovizionate cu apă

Oficiali ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului împreună cu experții ai Băncii Mondiale, s-au reunit astăzi, în cadrul unei ședințe, pentru a discuta despre un nou proiect de aprovizionare cu apă și canalizare a mai multor localități rurale din țara noastră. Discuțiile privind procesul de elaborare a proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” au avut loc on-line.

În cadrul ședinței, ministrul Ion PERJU a transmis un mesaj de gratitudine reprezentanților Băncii Mondiale, pentru disponibilitatea de a oferi suport și asistența în procesul de elaborare a proiectului ce va contribui substanțial la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația din localitățile rurale din țara noastră.

„Asigurarea populației cu servicii de alimentare cu apă și sanitație reprezintă o prioritate pe agenda Guvernului Republicii Moldova. Astfel, ne propunem ca prin intermediul proiectului vizat, cel puțin 40.000 de cetățeni să  beneficieze de acces la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă, 35.000 să aibă acces la sanitație și servicii de epurare a apelor uzate, iar pentru alți 1500 de cetățeni să le oferim accesul la instalații sanitare în gospodăriile individuale. De asemenea, avem ca scop echiparea a 150 de instituții sociale, precum școli și centre medicale, cu facilități îmbunătățite de asigurare cu apă, sanitație și igienă”, a comunicat ministrul.

Totodată oficialul a subliniat că proiectul va finanța crearea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă pentru localitățile din raioanele Cahul, Rîșcani și UTA Găgăuzia; crearea sistemelor de sanitație și stațiilor de tratare a apelor uzate pentru orașele Soroca și Comrat; proiecte de investiții pentru îmbunătățirea eficienței operaționale a operatorilor de apă și sanitație selectați; asistența tehnică și consolidarea capacităților, inclusiv elaborarea unui plan național privind aprovizionarea cu apă și sanitație și a programului investițional.

În cadrul ședinței, părțile au discutat despre acțiunile realizate până în prezent, fiind analizați indicatorii de performanță și evaluate dificultățile întâmpinate pe parcursul elaborării documentelor de proiect.

„În vederea pregătiri proiectului, am solicitat un grant de la fondul ECAPDEV, din sursele căruia vor fi elaborate studiul de fezabilitate; documentația tehnică a proiectului, precum și vor fi consolidate capacităților unității de implementare a viitorului proiect, inclusiv, va fi elaborat studiul de evaluare a impactului asupra mediului”, a menționat Ion PERJU.

După finalizarea elaborării conceptului de proiect Banca Mondială va analiza și va aproba proiectul și va decide asupra creditării implementării acestuia.

Notă: Costul total al proiectului este estimat la o valoare de 50 milioane de dolari SUA și va fi finanțat de către Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (IBRD). Proiectul va fi implementat în conformitate cu Cadrul de Mediu și Social al Băncii Mondiale, pe parcursul a cinci ani,  începând cu luna mai 2021 până în luna mai 2026.

Distribuie