Măsurile Guvernului de susținere a angajatorilor și a salariaților în scopul prevenirii răspândirii Covid-19

Foto: gov.md

Premierul Ion Chicu a condus ședința Cabinetului de miniștri. În debutul acesteia, ministrul Viorica Dumbrăveanu a vorbit despre starea de sănătate a maestrului Nicolae Botgros, catalogând-o ca având o dinamică pozitivă și că i se aplică o schemă de tratament coordonată cu medici din Paris.

Ministrul Finanțelor a anunțat despre intrarea pe conturile Ministerul Finanțelor a asistenței financiare nerambursabile din partea Federației Ruse în valoare de 60 de milioane de lei. Banii vor fi direcționați pentru susținerea urgentă a agricultorilor care au avut de suferit din cauza secetei din acest an.

„Vreau să aduc mulțumiri Guvernului Federației Ruse pentru acest suport de cca 3 mil euro acordat la această etapă. Ajutorul financiar trebuie să ajungă cât mai rapid la agricultori”, a adăugat prim-ministrul.

Secretarul de stat al MAEIE a informat membrii Cabinetului de miniștri despre procesul de pregătire a secțiilor de votare de peste hotare pentru cel de-a doilea tur al alegerilor prezidențiale. Potrivit acestuia, până la sfârșitul acestei săptămâni va fi trimis rechizitoriul electoral în toate secțiile din diasporă, iar acolo unde s-au format cozi se caută soluții pentru a reamplasa mai multe secții de votare. În acest sens, CEC urmează  să adopte unele decizii pentru a aloca mijloace financiare suplimentare.

În cadrul ședinței de astăzi, Guvernul a decis înăsprirea sancțiunilor pentru cei care vandalizează mormintele. În acest sens,  ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, a prezentat un proiect de lege care prevede majorarea sancțiunilor pentru intoleranța religioasă pe teritoriul Republicii Moldova.

Sancțiunile  prevăzute  la  moment  de  legislația  penală  și  contravențională  nu descurajează comiterea unor asemenea fapte în  viitor,  motiv  pentru  care  se  propune  o agravare  a  răspunderii  survenite  pentru comiterea unor fapte care manifestă intoleranța religioasă și lipsa de respect față de sentimentele persoanelor atașate de valorile religioase.

Potrivit proiectului se propune o amendă în mărime de la 750 la 950 unități convenționale, sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 ore la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani. Concomitent, se propune reglementarea în calitate de contravenție a acțiunii de profanare a mormintelor, precum și majorarea sancțiunii contravenționale de la 18 până la 36 unități convenționale.

„Condamnăm acțiunile petrecute pe 2 noiembrie în cimitirul evreiesc. Trebuie să venim cu o reacție dură la aceste infracțiuni. Suntem un stat civilizat și ținem la memoria strămoșilor, a tuturor oamenilor care au locuit pe acest meleag, indiferent de etnie din care făceau parte, respectiv, asemenea cazuri merită condamnate și pedepsite cu toată asprimea legii”, a spus Ion Chicu.

Guvernul a decis majorarea, de la 1 ianuarie 2021, a pragului eligibilității la calcularea scorului punctajului indicatorilor de bunăstare cu 2,82 puncte. Așadar, dacă în prezent scorul este de 88,46 puncte, după majorare va constitui 91,28 puncte.  Prin urmare, în programul de ajutor social vor fi încadrate suplimentar cca 1800 de familii care vor beneficia de prestația de ajutor social și cca 2350 de familii pentru ajutor pentru perioada rece a anului. În acest scop vor fi cheltuite anual 29,6 milioane lei, prevăzute în proiectul legii bugetului de stat pentru 2021.

La ședința de astăzi, s-a votat și actul care vizează implementarea unor măsuri suplimentare în vederea prevenirii răspândirii infecției cu SARS-CoV-2 în rândul angajaților, precum și susținerea angajatorilor și salariaților în contextul situației epidemiologice actuale. Așadar, proiectul prevede stabilirea unui regim fiscal special pentru plățile efectuate de angajator pentru testarea salariaților în vederea identificării virusului Covid-19. Respectiv, s-a stabilit că cheltuielile suportate de angajator în acest scop vor fi recunoscute spre deducere în scopuri fiscale, cu condiția confirmării documentare a acestora. Documentul prevede și asigurarea achitării în continuare a indemnizațiilor unice angajaților infectați cu COVID-19 ai ANSP, Instituții medicale MAI, MA, ANP, și IMSP.

Republica Moldova va semna un Acord de Finanțare cu Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „ Agricultura Competitivă”. Acordul, în valoare de 13,5 milioane de euro, va finanța o serie de activități și investiții ce vizează instituirea unui sistem cuprinzător, în corespundere cu cerințele UE, pentru gestionarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman. Grație acestei finanțări adiționale, se va oferi spațiul necesar pentru implementarea unei serii de activități ce țin de evoluția situației generate de pandemia COVID-19 și impactul potențial al acesteia asupra sectorului agricol și asupra securității alimentare a țării. În plus, suma va acoperi cheltuielile legate de managementul Proiectului.

Executivul a aprobat și proiectul de lege privind ratificarea Acordului de împrumut între Republica Moldova şi Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, semnat la 30 septembrie 2020. Investițiile vor fi îndreptate spre dezvoltarea infrastructurii de producere a energiei termice şi electrice din municipiul Chişinău, pentru majorarea eficienţei şi asigurarea securităţii furnizării continue şi fiabile a energiei termice, producerii energiei electrice, precum şi îmbunătățirii calităţii şi eficienţei serviciilor de termoficare.

În acest scop, BIRD acordă un împrumut în valoare de 92 milioane Euro. Proiectul se va încheia pe 31 decembrie 2025. Unitatea de implementare a Proiectului este desemnată Unitatea consolidată pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii (UCIPE).

Membrii Cabinetului au aprobat și alocarea mijloacelor financiare, în sumă de 454 mii de lei, necesare pentru organizarea lucrărilor de demontare parțială a edificiului avariat, evacuarea și transportarea deșeurilor și elementelor de construcții prăbușite a clădirii Filarmonicii Naționale ,,Serghei Lunchevici”, afectată de incendiul din 24 septembrie curent.

Executivul a aprobat în cadrul ședinței de azi numirea lui Oleg Țulea, actualul ministru de Externe, în funcția de ambasador al Republicii Moldova în Ungaria.

Distribuie