Măsurile întreprinse de MSMPS pentru protecția drepturilor copiilor și a familiilor cu copii din Republica Moldova

Foto: msmps.gov.md

Copiii reprezintă miracolul nașterii și al purității, iar continuitatea și progresul societății depinde de tânăra generație.  De Ziua Internațională a Copilului, marcată anual pe 1 iunie, celebrăm drepturilor copiilor, prin acțiuni care vor construi o lume mai bună pentru copii.

Fiecare copil are dreptul să fie protejat și să beneficieze de condiții corespunzătoare pentru dezvoltare. Statul își asumă rolul de a susține părinții, pentru ca aceștia să-și poată exercita responsabilitățile privind creșterea și educația copiilor, printr-o serie de măsuri menite să asigure bunăstarea și fericirea copiilor.

O astfel de măsură de susținere materială a familiilor cu copii o reprezintă majorarea cuantumului indemnizației unice la nașterea copilului, care începând cu 1 ianuarie 2021, constituie 9459 lei, iar de indemnizația respectivă vor beneficia pe parcursul acestui an, peste 36 de mii de copii. De asemenea, a fost majorată indemnizația pentru îngrijirea copilului acordată persoanelor neasigurate, care constituie în acest an 740 lei, precum și indemnizația pentru copiii gemeni sau pentru mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină,  care constituie 370 lei lunar, iar de această indemnizație beneficiază peste 4000 de copii.

Totodată, copiii rămași fără ocrotire părintească, precum și cei rămași temporar fără ocrotire părintească, inclusiv tinerii care până la împlinirea vârstei de 18 ani dețineau acest statut beneficiază, începând cu 1 ianuarie 2021, de indemnizație unică la absolvirea şcolii de tip internat  de 5000 lei,  indemnizaţie lunară pentru întreținere în cuantum egal cu minimul de existență, indemnizaţie lunară pentru locaţiunea locuinţei de 500 lei, indemnizaţie unică pentru efectuarea cercetărilor, editarea tezei și lucrării de diplomă în ultimul an de studii de 500 lei și indemnizaţie unică la absolvirea instituţiei de învăţământ de 10000 lei, ca urmare a aprobării de către Guvern în anul 2020 a Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru unele categorii de copii și tineri.

Statul asigură protecția copiilor  în cazurile în care separarea copilului de familie este unica soluție pentru asigurarea respectării drepturilor acestuia, sau dacă reintegrarea copilului în familia biologică contravine interesului superior al acestuia. Astfel, la sfârșitul anului 2020, în serviciile alternative de îngrijire de tip familial erau plasați 3747 de copii dintre care: 1076 copii în cele 474 de familii de asistenți parentali profesioniști și case de copii de tip familial, iar 2671 copii  plasați sub tutelă/curatelă în familia extinsă sau la alte persoane de încredere.

În scopul îmbunătățirii situației materiale a copii plasați în serviciile de tip familial, în anul 2019 Guvernul a dezvoltat cadrul legal prin care a stabilit acordarea următoarelor tipuri de indemnizații: indemnizația unică la plasament în mărime de 3688,7 lei; indemnizația lunară  în mărime de 1400 lei și de indemnizație unică la împlinirea vârstei de 18 ani (cu excepția copiilor plasați în serviciul de tutelă/curatelă), de 1000 lei. Totodată, acestei categorii de copii, li se acordă în anul 2021, o indemnizație zilnică în cuantum de 13 lei,  în ziua de naștere a copilului de 113 lei și în zilele de sărbătoare de 80 lei.

În scopul prevenirii separării copilului de familie, funcționează Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii. Pe parcursul anului 2020, au beneficiat de sprijin familial primar – peste 32000 de copii, iar de sprijin familial secundar, peste 7000 de copii, dintre care, cca. 4000 de copii au beneficiat de ajutor bănesc.

O altă măsură menită să îmbunătățească procedura de reprezentare legală a copiilor și responsabilitate legală pentru copii, o reprezintă adoptarea de către Parlament în anul 2020 a unei legi care revizuiește prevederile legislației în acest domeniu, inclusiv prin instituirea plasamentului custodial în calitate de formă juridică simplificată de responsabilitate legală pentru creșterea și educarea copiilor ai căror părinți (sau unicul părinte) sunt plecați la muncă peste hotare. Conform ultimelor date statistice disponibile, în evidența autorităților tutelare locale se află peste 30000 de copii ai căror părinți (sau unicul părinte) sunt plecați la muncă peste hotare, dintre care doar asupra a cca 12000 copii este instituită tutela.

O familie completă este o familie în care cresc și se educă copii, iar adopția este o altă modalitate de protecție a copiilor rămași fără ocrotire părintească. În ultimii ani, numărul anual de copii adoptați se plasează în jurul cifrei de 100 de copii. În anul 2020, din cauza dificultăților create de pandemie au fost adoptați 63 copii. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale folosește acest prilej pentru a îndemna încă o dată familiile din Republica Moldova să accepte în sânul lor copii care nu au părinți, fie în calitate de adoptatori, fie în calitate de asistenți parentali profesioniști sau de părinți educatori.

Distribuie