MEC lansează concursul național ,,Capitala Tineretului 2022”

Ministerul Educaţiei și Cercetării lansează concursul pentru selectarea localității ce va deține statutul ,,Capitala Tineretului 2022”. Programul presupune selectarea unei localităţi din Republica Moldova, în cadrul căreia, pe parcursul unui an, autorităţile administrației publice centrale și locale, organizațiile necomerciale, cele internaționale și societatea civilă vor desfășura activități destinate susținerii tinerilor.

La Program pot aplica autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi, inclusiv cele constituite în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, și autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea constituite pe teritoriul municipiului, cu excepţia municipiului Chișinău și a autorităților administrației publice locale care au deținut titlul ,,Capitala Tineretului” în ultimii 3 ani.

Pentru înscrierea la concurs se va depune următorul set de acte:

      – formularul de aplicare, conform anexei;

      – declarația scrisă de susținere financiară din partea autorității administrației publice locale pentru implementarea acțiunilor stipulate în formularul de aplicare;

      – acorduri de parteneriat;

      – dispoziția prin care este desemnat coordonatorul local de Program.

Dosarul poate fi depus online la adresa de e-mail: capitala.tineretului@mec.gov.md până la 2 noiembrie 2021, ora 15:00.

Mai multe informații despre concurs pot fi accesate în link  

Persoana de contact:

Svetlana Savițchi, consultant superior, direcţia tineret

tel: 022 820 865

e-mail: capitala.tineretului@mec.gov.md

Distribuie