MEC va organiza o serie de activități dedicate Zilei Naționale a Tineretului

Cu ocazia marcării „Zilei Naționale a Tineretului” Ministerul Educației și Cercetării a elaborat și prezintă „Planul consolidat privind acțiunile dedicate Zilei Naționale a Tineretului”.

Planul nominalizat conține o serie de activități și manifestări dedicate tinerilor, organizate de autoritățile publice centrale, locale și structurile asociative de tineret, care au scopul de a încuraja activismul civic și implicarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor și de a valorifica potențialul creator al tinerilor.

„Ziua Națională a Tineretului” este marcată în Republica Moldova în a doua duminică a lunii noiembrie în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 552/1996.

„Planul consolidat privind acțiunile dedicate Zilei Naționale a Tineretului” poate fi accesat aici.

Distribuie