Mecanisme de reducere a poluării aerului atmosferic discutate la Geneva

În perioada 11-14 aprilie 2022, în or. Geneva, Elveția, a avut loc a 60-a reuniune a Grupului de lucru pentru strategii și revizuire a Convenției privind poluarea atmosferică transfrontalieră la distanțe lungi (CLRTAP). La eveniment, delegația Republicii Moldova a participat în format mixt, responsabilul național în vederea raportării etapei de implementare a convenției și experți în inventarierea poluanților atmosferici.

Reuniunea a avut drept scop revizuirea protocolului privind combaterea acidificării mediului, eutroficării și depozitării ozonului în stratul inferior al atmosferei  și estimarea mecanismelor flexibile pentru facilitarea ratificării de către țări a protocolului. Acesta a fost modificat în 2012, fiind adăugate noi angajamente de reducere a emisiilor pentru perioada de după 2020. Ele se referă, în special la reducerea emisiilor pentru negrul de fum, actualizarea valorilor limită de emisie stabilite în anexa la protocol precum și la noile standarde privind conținutul de compuși organici volatili în produse.

Stela Drucioc, responsabilă de raportarea etapei de implementare a Convenției, a subliniat importanța dezvoltării programelor pentru crearea capacităților instituționale și individuale pentru implementarea Convenției si a protocoalelor acesteia. Republica Moldova este angajată în diminuarea emisiilor poluanților atmosferici de scurtă durată.

Potrivit prevederilor Convenției, părțile contractante se obligă să elaboreze și să pună în aplicare politici și strategii adecvate, în special, sisteme de gestionare a calității aerului. În aceiași ordine de idei, părțile au convenit să depună eforturi concertate în domenii de cercetare și dezvoltare, de asemenea, pentru reducerea emisiilor de poluanți atmosferici principali, pentru monitorizarea și măsurarea nivelurilor de emisii și a concentrațiilor, cât și pentru o înțelegere mai bună a efectelor acestora asupra sănătății și a mediului.

La capitolul V, schimbul de informații de către părți cu privire la punerea în aplicare a convenției, este menționat că Grupul de lucru a luat notă de rapoartele privind politicile și strategiile de control a poluanților atmosferici majori, inclusiv cele mai bune practici pentru punerea în aplicare a protocoalelor Convenției, prezentate de Austria, Cipru, Finlanda, Grecia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Republica Moldova și Serbia. Raportul a fost pregătit de Biroul Grupului de lucru și prezentat de Secretariatul CLRTAP.

Protocolul de la Göteborg a fost aprobat de Consiliul UE în iunie 2003. Acesta este  transpus în legislația UE în principal prin Directiva din 2001 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii de ardere de capacitate mare.

Distribuie