Mesajul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării cu ocazia „Zilei Istoricului”

Astăzi, în Republica Moldova este marcată „Ziua Istoricului”, instituităîn scopul susţinerii şi promovării ştiinţelor istorice, cultivării culturii istorice şi consolidării educaţiei civice.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării adresează cele mai calde urări tuturor istoricilor din țară, care prin munca depusă, contribuie zi de zi la continuarea creării identității statului și poporului nostru.

Conducerea Ministerului își exprimă recunoștința și aprecierea pentru contribuția istoricilor la dezvoltarea societății noastre, dar și la pecetluirea prezentului pentru generațiile viitoare.

Importanța istoricului într-o societate este de necontestat, istoria fiind adevărul trecutului, pe care se construiește viitorul țării și al fiecăruia dintre noi.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va promova și susține acțiuni menite să consolideze breasla istoricilor din Republica Moldova și a tinerilor care tind spre această profesie, pentru ca ei să își desfășoare activitatea cu demnitate și abnegație pentru adevăr.

Sărbătoarea profesională „Ziua Istoricului” a fost instituită prin decizia Guvernului Republicii Moldova din 10 iunie 2011, în semn de preţuire a aportului comunităţii istoricilor la promovarea adevărului istoric şi a valorilor democratice.

Distribuie