Mesajul prim-ministrului interimar Aureliu Ciocoi cu prilejul Săptămânii Verzi Europene

Foto: gov.md

Pentru al doilea an consecutiv Republica Moldova se alătură comunității europene în desfășurarea activităților dedicate Săptămânii Verzi Europene. Acest eveniment este o oportunitate în plus de a regândi relația noastră cu mediul înconjurător, de a manifesta o atitudine mai conștiincioasă față de fiecare formă de viață care ne înconjoară.

Vreau cu această ocazie, să mulțumesc Domnului Sinkevicius, comisar european pentru mediu, oceane și pescuit, care la invitația Republicii Moldova a adresat mesajul de salut cu prilejul Săptămânii Verzi Europene.

Pandemia prin care trecem ne-a amintit inclusiv de valoarea naturii și urgența de a o proteja, de legătura intrinsecă dintre un mediu curat și prosper și propria noastră sănătate.

Astăzi suntem mai vulnerabili ca niciodată în fața amenințărilor de mediu, confruntându-ne nu doar cu  fenomenul schimbărilor climatice, dar și cu provocările asigurării unei recuperării post-pandemice sustenabile. Anume din aceste motive, responsabilitatea noastră colectivă devine tot mai mare și mai decisivă în avansarea pe calea unei dezvoltări armonioase și durabile.

Calitatea mediului înconjurător nu se oprește la frontierele statului, iar o transformare ecologică autentică este înfăptuită doar prin eforturi comune. În acest sens, Republica Moldova continuă să rămână un partener de bună credință în cadrul platformelor internaționale de dialog dedicate mediului și acțiunilor climatice.

Suntem alături de comunitatea globală în acțiunile de conservare a biodiversității, reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, gestionare durabilă a resurselor de apă și prevenire a poluării cu substanțe chimice.

Astfel, Republica Moldova a aderat la toate tratele internaționale din domeniul schimbării climei, cum ar fi Convenția ONU privind schimbările climatice, Protocolul de la Kyoto și mai recent Acordul de la Paris.

Prin ratificarea acestor acte internaționale, țara noastră a recunoscut importanța schimbărilor climatice în context global și, în mod special, și-a asumat angajamente ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Datele recente arată, că noi am reușit să reducem cu 69% din emisiile de gaze cu efect de seră față de anul 1990.

Cele mai semnificative reduceri ale emisiilor au fost înregistrate în agricultură și sectorul de producere a energiei electrice și termice. Către anul 2030, Republica Moldova s-a angajat să reducă necondiționat emisiile de gaze cu efect de seră cu 70% față de anul 1990, pentru a-și aduce contribuția la realizarea Acordului de la Paris.

De asemenea, ne vom aduce contribuția noastră la buna desfășurare a Conferinței Națiunilor Unite privind schimbările climatice din 2021, găzduită la Glasgow.    

Tematica ediției Săptămânii Verzi Europene din acest an este obiectivul „zero poluare”. 

Acesta se regăsește și printre prioritățile de mediu ale Republicii Moldova, fiind consemnat în Strategia de Mediu și un șir de documente sectoriale de ocrotire a apelor, solului și aerului. Prevederile Acordului de Asociere RM-UE în sectorul mediu și acțiuni climatice contribuie temeinic la îndeplinirea acestor priorități, apropiind tot mai mult Republica Moldova de standardele și bunele practici europene.

Ne așteaptă o conlucrare activă cu Uniunea Europeană în realizarea obiectivelor Pactului Verde European prin politicilor publice ajustate dar și proiecte concrete precum este EU for Environment.

Stimți cetățeni, dragi prieteni,

Astăzi, mai mult ca niciodată este necesar să învățăm cu toții să avem grijă de locul care ne este casă, unindu-ne în jurul unui scop comun – de a trăi într-un mediu curat și sănătos.

Am vorbit pînă acum despre obiectivele noastre globale, dar realizarea lor depinde foarte mult și de fiecare din noi în parte, la nivel local.

Vom reuși dacă vom respecta reguli simple:

–         să consumăm mai rațional resursele de apă și energie,

–         să plantăm mai mulți copaci și să avem grijă de pădurile noastre,

–         să producem mai puține deșeuri și să le depozităm în locuri amenajate,

–         să menținem curățenia în parcuri, păduri, lacuri și rîuri

–         să reducem la minim utilizarea produselor de plastic,

–         să facem tot ce ne stă în puteri pentru a proteja natura!

Împreună, putem asigura obiectivul zero poluare, pentru oameni mai sănătoși și o planetă mai sănătoasă.

Vă mulțumesc!

Distribuie