Ministerul Educației// Despre organizarea admiterii în învățământul liceal, pentru anul de studii 2021-2022

Concursul de admitere în învățământul liceal pentru anul de studii 2021-2022 va demara cu I etapă, care se va desfășura în perioada 12-30 iulie curent.Etapa a II a admiterii elevilor în învățământul liceal va avea loc în perioada 9-17 august 2021.

În acest sens, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a emis Ordinul nr.700 din 07.06.2021 privind organizarea admiterii absolvenților ciclului gimnazial în învățământul liceal pentru anul de studii 2021-2022.

Conform Metodologiei de admitere, concursul de admitere în instituțiile de învățământ liceal cu profil teoretic poate include probe suplimentare (de logică și erudiție).

Totodată, concursul de admitere în instituțiile liceale cu profil arte și sport va include, în mod obligatoriu, probe de aptitudini.

Absolvenții clasei a IX-a, deținători ai Diplomelor de gradele I,II și III la Științe și la disciplinele de profil, la olimpiadele naționale și internaționale, organizate și recunoscute de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în anul curent, vor fi înmatriculați în afara concursului.

Pentru copiii orfani, copii proveniți din familii cu părinți invalizi de gradele I și II, copii cu CES, copii gemeni, unul dintre ei cu performanțe la învățătură, se vor acorda 10 la sută din numărul total de locuri, fără concurs, la fiecare profil.

Pentru înscrierea la proba de admitere, candidații urmează să prezinte următoarele acte: cererea de înscriere, cu indicarea profilului ales; copia certificatului de absolvire a gimnaziului (autentificată de către directorul instituției absolvite); copia buletinului de identitate (în cazul în care candidatul nu a atins vârsta de 16 ani, se acceptă copia certificatului de naștere); adeverință medicală; patru fotografii cu dimensiunile de 3×4 cm și după caz copia diplomelor obținute la olimpiadele raionale/municipale, naționale și internaționale.

Distribuie