Ministerul Educației și Cercetării examinează posibilitățile de îmbunătățire a serviciilor de alimentație în instituțiile preșcolare și școlare

Problema alimentației în instituțiile preșcolare din Republica Moldova a fost examinată de către ministrul Educației și Cercetării Anatolie Topală în cadrul unei ședințe cu reprezentanții Asociației Obștești „Părinți Solidari” și ai Asociației Obștești Astra. La întrevedere au participat reprezentanții Ministerului Finanțelor și ai Ministerului Educației și Cercetării.

În cadrul ședinței au fost discutate modalitățile de îmbunătățire a serviciilor de alimentație în grădinițe și posibilitatea de majorare a cuantumului resurselor financiare destinate alimentației copiilor în instituțiile de educație timpurie, ultima ajustare fiind făcută acum 3 ani.

Totodată, au fost înaintate propuneri privind creșterea transparenței procesului de alimentație, dar și ajustarea și diversificarea meniului zilnic. În acest sens, a fost examinată posibilitatea de elaborare a unui ghid tehnologic standardizat, aplicabil la nivel național.

De asemenea, a fost discutată necesitatea introducerii unui meniu pentru copiii cu intoleranță la gluten și lactoză și examinate  modalitățile de asigurare cu apă potabilă a instituțiilor de învățământ.

Anatolie Topală a menționat că în prezent Ministerul Educației și Cercetării lucrează la identificarea unui mecanism, care să asigure indexarea normelor financiare pentru alimentația copiilor din grădinițe și școli, reieșind din indicele inflației. Propunerile sunt examinate de către specialiștii din cadrul Ministerului Finanțelor. Totodată, a fost exprimată necesitatea îmbunătățirii procesului de achiziții publice în domeniul alimentației, care va contribui la sporirea calității produselor livrate copiilor.  

În prezent, normele din mijloacele bugetare, în funcție de timpul frecvenței, pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani, constituie: 4 ore – 4,90 lei/zi ; 6 ore – 9,60 lei/zi, 9-10,5 ore – 14,20 lei/zi și 12-24 ore – 19,10 lei/zi.

În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani, sunt valabile sumele: 4 ore – 6,10 lei/zi;  6 ore – 11,20 lei/zi; 9-10,5 ore – 17,50 lei/zi; 12 ore – 19,10 lei/zi și 24 ore – 22,50 lei/zi.

Distribuie