Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul Regulamentului privind acordarea premiului anual

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul Regulamentului privind modul de acordare a premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității anului 2019, care va fi propus spre consultări publice.

Menționăm că, dreptul de a beneficia de premiu anual pentru rezultatele activității în anul precedent este prevăzut de Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare și va avea impact asupra peste 175 mii unități de personal din unitățile bugetare finanțate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat.

Distribuie