Ministerul Finanțelor a inițiat procesul de consultare a Regulamentului privind mecanismul de subvenționare a locurilor de muncă

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul Hotărârii de Guvern ce vizează subvenționarea locurilor de muncă, ce are drept scop implementarea măsurilor de consolidare a pieței muncii prin prisma oferirii unor instrumente de susținere a angajatorilor. 

Prin promovarea respectivei Hotărâri de Guvern se urmăresc următoarele obiective:

1. încadrarea la maxim a factorului uman în procesele economice;

2. susținerea pieței muncii, prin prisma diminuării constrângerilor existente, având ca efect:

a) creșterea numărului de persoane încadrate în câmpul muncii, în special din rândul tinerilor și diasporei;

b) reîncadrarea persoanelor care și-au pierdut locul de muncă în perioada stării de urgență;

3. susținerea persoanelor cu dizabilități sub aspectul stimulării angajării acestora în câmpul muncii;

4. susținerea mediului de afaceri, precum și organizațiilor necomerciale, prin subvenționarea cheltuielilor privind plata salariului;

Astfel, în vederea asigurării finalităților urmărite, mecanismul de subvenționare a cheltuielilor privind plata salariului pentru angajările efectuate de către subiecții subvenționării este descris în tabelul de mai jos.

Resursele bugetare alocate pentru subvenționarea locurilor de muncă  pentru anul 2021  constituie suma de 200 milioane lei.

Distribuie