Ministerul Finanțelor și Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare au semnat un acord de finanțare în valoare de 13,5 milioane de euro

Foto simbol

Ministerul Finanțelor și Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) au semnat Acordul privind a 3-a Finanțare Adițională pentru Proiectul „Agricultura Competitivă în Moldova MAC-P”, în valoare de 13,5 milioane euro.

Astfel, Acordul vizează instituirea unui sistem complet de management al subproduselor de origine animalieră. În cadrul componentei se prevede construcția unei instalații de distrugere/prelucrare a deșeurilor de origine animală nedestinate consumului uman, care ar fi o soluție reală pentru menținerea situației epizootice favorabile din țară, inclusiv pentru protecția mediului, și ar facilita includerea Republicii Moldova în lista țărilor cu drept de export în Uniunea Europeană a produselor zootehnice.

De asemenea, vor fi alocate fonduri suplimentare pentru a asigura coordonarea și gestionarea eficientă a proiectului, inclusiv asigurarea continuă a auditului financiar, funcționarea mecanismului de remediere a reclamațiilor, monitorizare și evaluare și alte aspecte care permit implementarea.

Instituția implementatoare este Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii (UCIMPA), care se află în subordinea Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, iar perioada de implementare este cuprinsă între anii 2020 și 2024.

Rata dobânzii aferentă creditului constituie la moment 0,45 % anual. Suplimentar este prevăzută achitarea taxei de deservire în mărime de cca 0,75 % anual.

Distribuie