Ministerul Finanțelor și Comisia Europeană au semnat un acord de finanțare în valoare de 9 milioane euro

Foto simbol. Sursa: image.cnbcfm.com

Ministerul Finanțelor și Comisia Europeană au semnat Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană pentru realizarea proiectului „Facilitatea de sprijin a răspunsului sistemului de sănătate la situația de urgență COVID-19 și realizarea reformelor conform Acordului de Asociere” în valoare de 9 milioane euro, asistență nerambursabilă.

Acordul este destinat acordării suportului Republicii Moldova pentru a răspunde crizei provocate de pandemia COVID-19, precum și în implementarea reformelor asumate în cadrul  Acordului de Asociere UE-RM/Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.

Acordul de finanțare cuprinde 4 componente, după cum urmează:

  1. Consolidarea capacității sistemului de sănătate publică de a răspunde la situația de urgență COVID-19 (va include furnizarea de echipamente cheie pentru centrele și laboratoarele de sănătate și de asistență critică în managementul cazurilor, îmbunătățirea capacităților laboratoarelor în supravegherea, prevenirea și controlul infecțiilor, etc.) – 5 milioane euro;
  2.  Consolidarea capacității de supraveghere, guvernanță corporativă și managementul riscului în sectorul financiar – (va include un proiect Twinning a căruri beneficiari vor fi Banca Naţională a Moldovei și Comisia Naţională a Pieţei Financiare) – 2 milioane euro;
  3. Consolidarea statului de drept, justiție și securitate (îmbunătățirea transparenței, responsabilității și accesului la sistemul judiciar) – 1 milion euro;
  4.  Consolidarea capacității și sustenabilității mass-mediei locale (consolidarea independenței și capacității mijloacelor de comunicare locale de a produce conținut de înaltă calitate) – 1 milion euro.

Acordul în cauză face parte din Programul Anual de Acțiuni 2020 al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, finanțat în baza Instrumentului European de Vecinătate.

Beneficiarii Acordului de finanțare sunt: ministerele de resort (Ministerul Sănatății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Finanțelor), alte instituții publice (incl.  Banca Naţională, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Procuratura Generală, Institutul Naţional al Justiţiei, etc.), dar și reprezentanții societății civile și ai mass-mediei locale.

Acțiunile ce urmează a fi finanțate în cadrul Acordului vor derula în perioada 2020- 2026 și vor fi implementate prin management direct și indirect, conform prevederilor Acordului de Finanțare.

Distribuie