Ministerul Sănătății anunță despre desfășurarea consultărilor publice privind Strategia Națională de Sănătate 2022-2031

Ministerul Sănătății va desfășura marți, 21 decembrie, consultări publice privind Strategia Națională de Sănătate 2022-2031. Proiectul strategiei are scopul de a dezvolta sistemul de sănătate în conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030 (ODD). În cadrul consultărilor, sunt invitați să participe reprezentanți ai tuturor instituțiilor publice la nivel central, organizațiile internaționale, societatea civilă și partenerii de dezvoltare.

Proiectul Strategiei Naționale de Sănătate 2031 reprezintă documentul de politică publică de planificare strategică pentru sistemul de sănătate, care se bazează pe șase componente:

– Guvernarea sistemului de sănătate;

– Resursele umane în sănătate;

– Finanțarea sistemului de sănătate;

– Medicamente și dispozitive medicale;

– Prestarea serviciilor de sănătate;

– Sănătate publică;

Proiectul își propune să consolideze managementul sistemului de sănătate din Republica Moldova, prin îmbunătățirea procesului de elaborare a politicilor din perspectiva unei viziuni integrate, care să includă prevederi în toate politicile sectoriale. Obiectivul prioritar este de a dezvolta și consolida un sistem de sănătate modern și eficient, organizat în baza principiilor de acoperire universală cu servicii calitative de sănătate și pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). AICI, găsiți link-ul de acces.

Distribuie