Ministrul Agriculturii a efectuat o vizită de monitorizare la Laboratorul de Referință de Mediu

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion PERJU împreună cu Secretarul de Stat, Valentina ȚAPEȘ șiConsilierul de Nivel Înalt al Uniunii Europene pe domeniul Tranziției Verzi (Green Transition), Justina Grigaraviciene, au efectuat, astăzi, o vizită de monitorizare la Laboratorul de Referință de Mediu (LRM) din cadrul Agenției de Mediu. Laboratorul a fost acreditat în luna martie curent și are drept sarcină supravegherea calității componentelor mediului (ape de suprafață, ape uzate, aer, sol, aluviuni acvatice, precipitații atmosferice, nivelul debitului dozei ambientale a radiației gama, etc.), în baza unei rețele ample de monitorizare amplasată pe întreg teritoriul țării.

„Acreditarea Laboratorului de Referință de Mediu reprezintă o realizare pentru țara noastră. Acest fapt este un succes al colaboratorilor Agenției de Mediu, care au reușit să demonstreze că Laboratorul este capabil să efectueze încercări specifice si să genereze rezultate demne de încrederea autorităților și ale agenților economici. În continuare, mizăm pe o bună comunicare între instituțiile de ramură în vederea realizării sarcinilor şi alocării resurselor necesare activității laboratorului, precum și asigurării tuturor condițiilor de muncă necesare personalului pentru desfășurarea evaluărilor și a unei bune funcționări a echipamentului de măsurări”, a menționat ministrul Ion PERJU.

Reprezentanții administrației LRM au subliniat că obiectivele prioritare ale Laboratorului sunt: monitorizarea calității componentelor mediului și determinarea nivelului de poluare; depistarea cazurilor de poluare înaltă sau excepțională în componentele mediului; prevenirea și reducerea efectelor negative asupra  mediul  ambiant  și populației; înștiințarea în regim de urgență a organelor cu funcții de control și luare a deciziilor, privind gradul excepțional de poluare a mediului; familiarizarea sistematică a societății civileprivind calitateamediului.

„Subdiviziunile LRM cooperează și acordă tuturor instituțiilor și persoanelor fizice cointeresate, în termeni optimi, servicii de prelevare și efectuare a încercărilor de laborator privind: gradul de poluare al apelor de suprafață și celor uzate; gradul de poluare şi fertilitatea solului; gradul de poluare al aerului atmosferic în zona posturilor staționare de observații; nivelul fondului radioactiv în stratul de aer de la sol; identificarea poluării rezultate din gestionarea deșeurilor. În vederea sporirii competitivității a specialiștilor de laborator, colaboratorii subdiviziunilor participă, anual, la controlul extern internațional de laborator (EMEP) cu Institutul de Cercetări și Investigații în Domeniul Atmosferei din Norvegia (NILU)”, a comunicat șefa LRM, Marina LUNGU.

Distribuie