Ministrul Educației vrea ca minoritățile etnice din Moldova să învețe limba română

Redactor: Diana Enache

Ministrul Educației, Igor Șarov, la o întrevedere cu studenții de la Școla de toamnă „Minorităţile etnice în spaţiul post-sovietic” a vorbit depre cât este de important ca minorităție naționale să învețe limba română.

Potrivit lui Șarov, învățarea limbii române în contextul multicultural și multietnic al Republicii Moldova este o prioritate naţională a sistemului de învăţământ.

Ministrul a garantat totodată asigurarea drepturilor minorităților naționale la educaţie în limba maternă: „În acest sens, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării monitorizează crearea rețelelor instituţiilor de învățământ la toate nivelurile; elaborează produsele curriculare pentru instituțiile de învățământ preuniversitare cu instruire în limbile minorităţilor naţionale; asigură formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice și promovează standardele internaționale și a celor mai bune practici de educație multilingvă și multiculturală”, a declarat Igor Șarov.

Școala de toamnă „Minoritățile etnice în spațiul post-sovietic” este organizată de către Moldova-Institut Leipzig în colaborare cu Ambasada Republicii Federale Germania în Republica Moldova și se desfățoară în perioada 13-21 septembrie curent.

Distribuie