Ministrul Mediului Iuliana CANTARAGIU solicită evaluarea impactului asupra mediului a activității fermei de porci din satul Roșcani, raionul Anenii Noi

Ministrul Mediului Iuliana CANTRAGIU împreună cu Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Viorel GHERCIU, au efectuat, o vizită de lucru la ferma de porci din satul Roșcani, raionul Anenii Noi. Vizita a avut loc la solicitarea Prim-ministrului țării, în contextul în care autoritățile locale și cetățenii din localitate s-au plâns de mirosul insuportabil de la fermă.

Miniștrii au mers la ferma de porci pentru a discuta cu fermierul despre activitatea de creștere a porcinelor, colectarea și modul de depozitare dejecțiilor animaliere și impactul întregii activități asupra mediului.

Ministrul Viorel GHERCIU a explicat că vizita are scopul de a discuta și a clarifica situația, precum și de a identifica, în comun, cea mai optimă soluție.

„Vom promova și vom susține sectorul zootehnic și ne propunem să atragem mai mulți investitori în sector. În același timp este important să promovăm tehnologii durabile care să asigure protecția mediului și să nu creeze incomodități localităților. Din acest considerent vizita de lucru are scopul de a discuta, a analiza și a înțelege procesul tehnologic, să avem o abordare constructivă și în comun să identificăm soluția cea mai optimă pe termen scurt, mediu și lung, luând în calcul disconfortul locuitorilor”, a comunicat ministrul Viorel GHERCIU.

În context, Ministrul Mediului Iuliana CANTARAGIU a solicitat fermierului informații referitor la modul și condițiile de depozitare a dejecțiilor animaliere, precum și transportarea și aplicarea acestora ca și nutrienți pentru sol.

„Depozitele de dejecții reprezintă potențiale surse de emisii în aer de amoniac și miros insuportabil, precum și prezintă un risc sporit de poluare a apelor. Este adevărat că aplicate pe terenuri dejecțiile îmbogățesc solul cu azot și fosfor, însă există riscul ca acești compuși să pătrundă în apele freatice de suprafață, fapt ce poate duce la contaminarea surselor de apă potabilă. Pe de altă parte, modul de depozitare și aplicare a acestor dejecții ca și nutrienți pentru sol, creează disconfort localnicilor din cauza mirosului. Pentru a evalua impactul asupra mediului, este important să cunoaștem tehnicile de filtrare a aerului, metodele de transfer a dejecțiilor, modalitatea de depozitare, tehnologiile utilizate pentru reducerea emisiilor. În acest sens, solicităm să fie efectuate analize de sol, apă și aer, din diferite locuri, pentru a observa dacă sunt conforme și a înțelege care este sursa mirosului insuportabil. Ne propunem să identificăm și să abordăm soluția care să soluționeze conflictul”, a precizat, în cadrul vizitei, ministrul Mediului.

La întrevederea miniștrilor cu fermierul au participat reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și primarul localității Roșcana.

Distribuie