Ministrul Mediului și Ambasadorul României la Chișinău au discutat despre potențiale proiecte comune de protecție a mediului

Ministrul Mediului, Iuliana CANTARAGIU, a avut astăzi, o întrevedere protocolară cu Ambasadorul României la Chișinău, Excelența Sa, Daniel IONIȚĂ. Scopul întrevederii a fost de a discuta despre prioritățile de mediu ale noului minister, necesitățile de suport în acest sens, programul de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro, acordat de România Republicii Moldova, precum și despre extinderea domeniilor de cooperare și implementare a proiectelor de mediu comune.

În context, oficialii au discutat despre domeniile prioritare de cooperare Republica Moldova – România. Cu referire la cooperarea bilaterală, ministrul a remarcat că Republica Moldova își propune să preia bunele practici ale României privind majorarea gradului de împădurire și colectarea, gestionarea și analiza informațiilor resurselor forestiere, dar și instrumente de finanțare a fondului forestier. În acest sens, s-a discutat despre oportunitatea schimbului de experiență privind realizarea inventarului forestier național, care este principalul instrument de evaluare a resurselor forestiere. Totodată, Iuliana CANTARAGIU a mulțumit domnului Ambasador pentru susținerea continuă a României acordate țării noastre, inclusiv asistenței experților români din domeniu, care cresc capacitățile specialiștilor din domeniu din Moldova și pentru suportul oferit în baza Programului de asistență financiară nerambursabilă și asistenței tehnice privind proiectele de cooperare de care beneficiază cetățenii Republicii Moldova.

La rândul său, Excelența Sa, Daniel IONIȚĂ, și-a exprimat disponibilitatea de a susține amplul program de reforme a noii guvernări și de a oferi suport în continuare cetățenilor țării noastre, Republica Moldova fiind prioritară pentru România, iar mediul înconjurător, schimbările climatice sau apele nu pot fi gestionate doar în limita hotarelor unei țări.

La final, oficialii și-au exprimat aprecierea pentru relațiile bilaterale și buna cooperarea durabilă dintre țări, precum și asigurarea unei continuități și schimbului de experiență în domeniile managementul integrat al resurselor de apă în bazinul râului Prut (inclusiv, alimentarea cu apă și epurarea apelor uzate), managementului deșeurilor și reciclarea lor (experiența avansată a Românei în domeniul dat), reorientarea economiilor la noi domenii, îndreptate spre un consum rațional și economia circulara etc.

Distribuie