MSMPS va asigura formarea experților în elaborarea standardelor ocupaționale

Foto: msmps.gov.md

Dezvoltarea forței de muncă calificate, apte să se integreze în economia națională, este una dintre prioritățile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. În acest sens, în perioada următoare vor fi organizate instruiri pentru formarea experților în elaborarea standardelor ocupaționale. Standardele ocupaționale sunt necesare pentru asigurarea calităţii pregătirii resurselor umane, identificarea competențelor profesionale şi corelarea formării profesionale iniţiale şi continue cu cerinţele pieţei muncii.

În acest context, cu suportul proiectului Uniunii Europene „Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. „Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), urmează a fi elaborat un pachet educațional care va conține: standardul ocupațional, programul de formare continuă și curriculumul pentru experți în elaborarea standardelor ocupaționale. La finalizarea instruirii, se vor evalua competențele formate și se va elibera certificatul de expert.

Totodată, în anul 2020 cu suportul proiectului DevRAM, a fost elaborată Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale, prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2020.

Cu suportul proiectului DevRAM și în parteneriat cu comitetele sectoriale pentru formare profesională din agricultură și industria alimentară și comerț, hoteluri și restaurante, au fost elaborate 7 standarde ocupaționale noi pentru sectorul agroalimentar: tehnician în industria alimentară; tehnician asigurarea calității; operator la linie în industria alimentară; felcer veterinar; tehnician mecanic, mașinist reglor, tehnician în panificație și patiserie.

Menționăm că, standardele ocupaţionale servesc drept bază pentru reformarea sistemului de învăţământ secundar profesional din Republica Moldova, dezvoltarea Cadrului Naţional al Calificărilor compatibil cu principiile Cadrului European al Calificărilor, ajustarea politicilor din domeniul de specialitate, actualizarea conținuturilor curriculare și a programelor de formare profesională, precum și pentru elaborarea fişei de post a specialistului de ramură. Până în prezent, au fost elaborate 55 de standarde ocupaționale.

Distribuie