Natura, biodiversitatea și Pactul Verde European – tematica de bază a Săptămânii Verzi Europene 2020

Foto: madrm.gov.md

În anul 2020, tematica Biodiversității are un context deosebit pentru umanitate, în condițiile de o preocupare atât urgentă cât și existențială de starea naturii pe Pământ.  Evenimentele recente, de la seceta de iarnă și primăvară, incendii ale pădurilor și vegetației și de la dezastre naturale până la o pandemie globală a bolilor – demonstrează interdependența oamenilor de ecosistemele și condițiile naturale în care acestea există. Apariția Covid-19 a subliniat faptul că, atunci când distrugem biodiversitatea, distrugem sistemul, lanțul Naturii, care susține viața umană pe Pământ.

Biodiversitatea este fundamentul care susține toată viața pe uscat și sub apă. Aceasta afectează fiecare aspect al sănătății umane, oferind aer curat și apă, alimente nutritive, înțelegere științifică și surse de medicamente, rezistență naturală la boli și atenuarea schimbărilor climatice. Modificarea sau eliminarea unui element al acestui lanț afectează întregul sistem de viață și poate produce consecințe negative.


Datele Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN), bat alarma. Acțiunile omului, inclusiv despăduririle, înrădăcinarea asupra habitatelor de animale sălbatice, agricultura intensificată și accelerarea schimbărilor climatice, au împins natura dincolo de limita sa. Jumătate din speciile de animale şi plante sînt ameninţate cu reducerea numărului de exemplare, iar un sfert chiar cu dispariţia. Astfel, în ciuda tuturor beneficiilor pe care ni le oferă Natura, omenirea o maltratează fără a respecta regulile elementare de conviețuire cu factorii naturali.Ar fi nevoie de 1,6 Pământuri pentru a răspunde cerințelor pe care oamenii le fac naturii în fiecare an.

Actualmente problema protecției şi conservării biodiversităţii depăşeşte limitele problemelor naţionale şi se amplasează la nivelul obiectivelor internaţionale, care sunt menite să asigure condițiile favorabile pentru protecția tuturor  ecosistemelor naturale, a speciilor de plante şi animale sălbatice, pentru menţinerea echilibrului ecologic.

În anul 2010, la cea de-a zecea reuniune aConferinței părțilorConvenția privind diversitatea biologică (CBD) (la care Republica Moldova este parte din anul 2002)  a fost lansată  campania mondială: “Deceniul Biodiversităţii 2011-2020”. La Reuniune au fost adoptate decizii istorice  şi obiective pentru următorii 10 ani (2011 – 2020), prin stabilirea măsurilor urgente în scopul diminuării consecinţelor negative asupra biodiversităţii (reducerea habitatelor, exploatarea excesivă a florei şi faunei, poluarea ecosistemelor naturale, invazia  speciilor alogene şi schimbările climatice). De asemenea, a fost menționată importanţa consolidării eforturilor  dintre cele trei Convenţii de la Rio: privind biodiversitatea (CBD), schimbările climatice (CCONUSC) şi deşertificarea (CONUCD).

Astfel, 2020 este  un an pentru guvernele statelor pentru a concluziona  asupra rezultatelor obținute și de a evalua provocările, necesitățile și oportunitățile pentru următorul deceniu 2020-2030. Următoarea conferință a părților CBD va avea loc în anul 2021, iar în cadrul reuniunii Guvernele vor examina și adopta documentul politic global: Planul Strategic CBD pentru perioada 2021-2030. 

Distribuie