Bang Bang -Music Is My Girlfriend  


USM lansează proiectul social „Bursa de Excelență” 10 Iulile, 10:39

Chisinau (IPN).

Pentru admiterea 2017, Universitatea de Stat din Moldova lansează programul „Bursa de Excelență”, conceput în vederea susținerii absolvenților de liceu care au obținut rezultate excelente la olimpiadele internaționale și naționale sau la alte competiții prestigioase. Programul este destinat candidaților la studii în domeniile matematică, fizică, informatică, chimie și biologie, transmite IPN.

Într-un comunicat de presă al USM se menționează că programul presupune acordarea pe toată perioada studiilor de licență la USM, cu confirmarea obligatorie prin rezultate excelente academice în perioada sesiunilor de examinare, a trei categorii de burse de excelență. Prima categorie presupune bursă în valoare de 1500 de lei pe lună și cazare gratuită în cămin pentru candidații cu rezultate remarcabile la olimpiadele republicane. A doua categorie de bursă este în valoare de 2000 de lei pe lună și cazare gratuită în cămin pentru candidații cu rezultate remarcabile la competiții internaționale prestigioase. A treia categorie este bursa în valoarea de 3000 de lei pe lună și cazare gratuită în cămin pentru candidații cu rezultate remarcabile la olimpiade internaționale.

Locurile gratuite în căminele USM se vor oferi la solicitarea bursierului. Totodată, Universitatea de Stat din Moldova oferă locuri bugetare, susținute din mijloacele proprii ale universității, pentru candidații la studii de licență la specialitățile din domeniile matematică, fizică, informatică, chimie și biologie cu media de concurs nu mai mică de 8,00. De asemenea este vorba de specialități din domeniile științe sociale și umaniste cu media de concurs nu mai mică de 9,00. Candidații care au aplicat la studii la USM prin platforma e-Admitere vor fi scutiți de taxa de înscriere.

Pe parcursul ultimilor ani, USM a inițiat un șir de acțiuni pentru consolidarea performanțelor în educație, cercetare și inovare. Pentru personalul universitar timp de patru ani au fost decernate gradațiile de merit, un stimulent financiar axat pe performante didactice și științifice, cu un fond de 7,2 milioane de lei. La fel, s-a acordat susținere financiară autorilor articolelor științifice publicate în reviste cu impact – 86 de mii de lei anual. S-au cofinanțat cercetările științifice, participările la diverse concursuri și proiecte științifice internaționale și naționale – 3,4 milioane de lei anual. S-a investit în dotarea laboratoarelor de cercetare cu materiale și echipamente noi – 3 milioane de lei anual etc. Totodată, al șaselea an USM sărbătorește „Gala Performanțelor”, în cadrul căreia șefii de promoție de la programele de licență sunt înmatriculați la studiile de master la locurile bugetare USM.

Instituţiile de învăţământ medical și cele de asigurare a sănătăţii vor fi subordonate MS 10 Iulile, 10:55

Chisinau (IPN).

Toate instituţiile de învăţământ medical de stat și instituţiile de asigurare a sănătăţii se vor afla în subordinea Ministerului Sănătăţii (MS). Excepţie vor face instituţiile prestatoare de asistenţă medicală primară şi cele departamentale, transmite IPN cu referire la un proiect de lege aprobat de executiv.

Autorii proiectului, un grup de deputați, consideră că această subordonare va oferi Guvernului posibilitatea să organizeze sistemul de sănătate într-un mod mai eficient.

Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice vor fi selectaţi prin concurs organizat de Ministerul Sănătăţii.

Măsuri suplimentare de apropiere a învățământului profesional la cerințele pieței muncii 10 Iulile, 09:26

Chisinau (IPN).

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege cu privire la comitetele sectoriale pentru formarea profesională. Documentul promovează eficientizarea colaborării dintre angajați și angajatori în vederea dezvoltării învățământului vocațional tehnic conform necesităților pieței muncii, transmite IPN.

Comitetele sectoriale vor putea fi create de organizațiile patronale și sindicale pentru a dezvolta parteneriate sociale cu scopul de a sprijini învățământul profesional tehnic și formarea continuă a specialiștilor, precum și a corela formarea profesională a angajatorilor cu cerințele pieței forței de muncă. Totodată, acestea vor avea posibilitate să inițieze, să coordoneze și să participe la elaborarea standardelor ocupaționale pentru învățământul profesional tehnic.

Noile entități vor participa la elaborarea Cadrului Național al Calificărilor, vor aviza curricumulurile de studii și vor înainta propuneri privind actualizarea Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova. La fel, toate proiectele de acte normative care reglementează formarea continuă și învățământul profesional tehnic vor fi consultate obligatoriu cu comitetele sectoriale.

Documentul urmează să fie examinat și adoptat de Parlament.

Modul în care sunt gestionate datele din sistemul medical, reglementate 10 Iulile, 09:56

Chisinau (IPN).

Guvernul a aprobat un regulament care reglementează modul în care sunt colectate, actualizate şi analizate datele din sistemul de sănătate, cu utilizarea informațiilor respective la luarea deciziilor privind profilaxia maladiilor, tratamentul şi reabilitarea pacienţilor, precum și gestionarea eficientă a resurselor din instituţiile medico-sanitare publice şi private, transmite IPN.

Regulamentul privind modul de ţinere a Registrului medical format de sistemul informaţional medical integrat mai conține prevederi ce vizează interoperabilitatea cu alte registre şi sisteme informaţionale, modalitatea asigurării unui nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal, precum şi metodele de protecţie a acestor date.

Posesorul şi deţinătorul Registrului medical este Ministerul Sănătății.

Incendiu de proporții la o gunoiște din Buiucani. Pompierii se află la fața locului 10 Iulile, 09:41

Chisinau (IPN).

Un incendiu de proporții a izbucnit noaptea trecută la o gunoiște cu crengi și frunze depozitate în sectorul Buiucani din capitală. La această oră (09.00), fața locului mai intervin două echipaje de pompieri, transmite IPN.

Reprezentantul Direcției municipale situații excepționale, Oleg Munteanu, a declarat la ședința operativă de la Primărie că incendiul a izbucnit după ora 23.00. S-a intervenit cu cinci autospeciale, iar focul a fost localizat aproape de ora 03.00. În urma incendiului nimeni nu a avut de suferit.

Pretorul sectorului Buiucani Valeriu Nemerenco a declarat că încă mai este fum în zonă, însă pericol pentru cetățeni nu există.

Viceprimarul Nistor Grozavu a solicitat măsuri de urgență pentru a nu permite extinderea incendiului, dar și a preveni alte incendii în locurile unde au fost depozitate crengile din oraș.

Potrivit datelor preliminare ale Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, flăcările au cuprins suprafața de trei hectare din cele cinci cu crengi uscate depozitate pe un teren între Șoseaua Balcani și strada Pietrarilor. De unde a pornit focul, urmează să se stabilească.

Copyright © 1998-2012, Radio Plai