Bang Bang -Music Is My Girlfriend  


Corupția în cadrul administrațiilor locale: achiziții trucate și înstrăinare de terenuri 21 Noiembrie, 12:22

Chisinau (IPN).

Recentele analize arată că în cadrul administrațiilor publice locale sunt foarte frecvente abuzuri, excese de putere și decizii ilegale în urma cărora au de suferit comunitățile. Și aici este vorba despre achiziții trucate, despre înstrăinarea de terenuri sau alte ilegalități care, în consecință, provoacă prejudicii de proporții localităților. De la începutul anului 2018, au fost pornite 62 de cauze penale pentru corupție în cadrul administrațiilor locale, iar în calitate de subiecți au figurat primari, președinți de raion, secretari ai consiliilor locale, șefi ai direcțiilor cu profil etc. Informațiile au fost prezentate de către vicedirectorul CNA, Lidia Chireoglo, la ședința Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, transmite IPN.

Lidia Chireoglo a declarat că fenomenul corupției în administrația publică locală este cauzat de lipsa transparenței în procesul de trecere a patrimoniului public către sectorul privat, dar și de neimplicarea cetățenilor în identificarea și sesizarea cazurilor de corupție. „Și nu în ultimul rând – lipsa stimulentelor materiale. Ultima sperăm că va fi exclusă cât mai curând din vulnerabilități, întrucât Guvernul a luat anumite decizii cu privirea la creșterea salariilor în administrația publică locală”, a notat Lidia Chireoglo.

Pe parcursul anului curent, ofițerii CNA au identificat atribuirea terenurilor în arendă fără licitații publice, stabilirea prețurilor de arendă sau de vânzare a terenurilor ce nu corespund celui reglementat, perfectarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire în lipsa documentelor obligatorii, perfectarea autorizațiilor de schimbare a destinațiilor construcțiilor și încăperilor în lipsa studiilor de fezabilitate. S-a mai constatat privatizarea încăperilor la preț diminuat, trucarea licitațiilor publice privind achiziția de bunuri și servicii, delapidarea mijloacelor financiare în procesul realizării lucrărilor de construcții și reparații.

În finalul audierilor, deputatul Eugen Carpov a menționat că va fi aprobată o decizie în care se va semnala necesitatea îmbunătățirii cadrului legal și extinderii competențelor instituțiilor de stat în monitorizarea activității autorităților publice locale.

Cetățenii străini nu vor putea cumpăra terenuri agricole sau din fondul forestier 15 Noiembrie, 10:26

Chisinau (IPN).

Terenurile cu destinație agricolă, dar și cele din fondul forestier vor putea fi cumpărate și vândute doar de către cetățenii Republicii Moldova. Persoanele străine, în cazul în care vor deveni proprietari prin moștenire, vor fi obligați să le vândă în termen de un an. Aceste prevederi au fost incluse în noul Cod Funciar, aprobat de Guvern, transmite IPN.
Dreptul asupra terenului va fi înregistrat în Registrul Bunurilor Imobile. Noul Cod Funciar include și o nouă clasificare a terenurilor în funcție de destinația acestora. Astfel, terenurile se clasifică în: terenuri cu destinație agricolă, cu destinație specială, terenuri din fondul forestier, din fondului apelor, terenuri pentru construcţii și amenajări și terenuri destinate ocrotirii naturii și de valoare istorico-culturală. Controlul asupra utilizării și protecției terenurilor publice și private va fi preluat de autoritățile publice locale.
Pentru soluționarea problemelor terenurilor nelucrate sau abandonate, noul Cod Funciar prevede posibilitatea de transmitere a acestora în arendă autorităților publice locale pe un termen de minimum cinci ani. Dacă un teren agricol nu este prelucrat mai mult de doi ani, primăria va deschide un cont special unde va transfera 70% din plata arendei proprietarului, celelalte 30% vor rămâne pentru cheltuielile administrative.
O altă noutate a Codului ține de folosirea sistemului informațional automatizat pentru păstrarea datelor despre terenuri. Informația în cadrul sistemului va fi actualizată în termen de 30 de zile de la luarea deciziei privind schimbarea destinației terenului sau modului de folosință a acestuia. În prezent, informațiile sunt colectate de APL pe suport de hârtie, iar anual acestea sunt prezentate Agenției Relații Funciare și Cadastru.

Din iulie, salariul și indemnizația pentru creșterea copilului vor fi ridicate în paralel 15 Noiembrie, 10:55

Chisinau (IPN).

Din 1 iulie 2019, persoane care beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului vor putea ridica în paralel și indemnizația, și salariul, dacă au revenit la muncă, transmite IPN cu referire la o decizie aprobată de executiv.
De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2020, dreptul la indemnizația lunară pentru creșterea copilului va fi realizat opțional. Beneficiarul, la alegere, fie va ridica indemnizația până când copilul împlinește 3 ani, în cuantum de 30% din baza de calcul stabilită pentru fiecare an, fie o va ridica până la 2 ani, în primul an în cuantum de 60% din baza de calcul stabilită, iar în al doilea – 30%.
De asemenea, proiectul de lege propune ca indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoza, SIDA, maladie oncologică să fie stabilite indiferent de durata stagiului de cotizare.
Stabilirea, calcularea și achitarea indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă va fi realizată de către Casa Națională de Asigurări Sociale.

Cetățenii Moldovei vor putea să-și primească pensiile chiar dacă nu locuiesc în țară 15 Noiembrie, 09:20

Chisinau (IPN).

Cetățenii Republicii Moldova, domiciliați în afara țării, vor putea să-și primească pensia pentru limita de vârstă. Guvernul a avizat pozitiv inițiativa legislativă care are drept scop continuarea procesului de reformare a sistemului de pensii, transmite IPN.
O dată la șase luni, beneficiarul va trebui să transmită către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) un certificat de viață. Acesta va fi completat și semnat la misiunea diplomatică/oficiul consular al Republicii Moldova pe teritoriul statului în care locuiește persoana sau la subdiviziunile teritoriale ale CNAS din Republica Moldova.
În cazul în care beneficiarul nu transmite certificatul în termenul indicat, CNAS suspendă plata pensiei, începând cu luna următoare după expirarea celor șase luni. Dacă persoana va transmite certificatul după termenul de jumătate de an, plata pensiei va fi reluată din data suspendării.

Republica Moldova și Romania vor să renunțe la tarifele de roaming 15 Noiembrie, 07:59

Chisinau (IPN).

Republica Moldova și România au inițiat negocierile pentru semnarea unui acord interguvernamental care prevede că cetățenii din ambele state vor putea vorbi la telefon fără a achita tarifele de roaming, transmite IPN cu referire la un proiect aprobat în ședința Guvernului.
„Din punctul meu de vedere, este un pas important și logic care se încadrează în șirul altor acțiuni care ne apropie de România, precum: interconectarea pe gaze naturale, interconexiunea pe energie electrică, conexiunea în domeniul educațional și cel cultural. Asta nu înseamnă altceva decât o legătură mai strânsă între statele noastre”, a spus Pavel Filip.
Odată cu intrarea în vigoare a acordului, cetățenii din ambele țări, care călătoresc ocazional în statul vecin, vor avea acces la serviciile de roaming pentru apeluri și SMS la tarife naționale, iar tariful pentru navigarea pe internet va fi micșorat etapizat până în anul 2022, conform procedurilor stabilite la nivel european.
„Chiar astăzi am avut o discuție cu prim-ministrul României, dna Dăncilă și ea își dorește același lucru. Poate reușim chiar în ședința comună a Guvernelor din Republica Moldova și România, care urmează să aibă loc pe data de 22 noiembrie la București, să semnăm acest acord”, a precizat premierul Pavel Filip în ședința de miercuri, 14 noiembrie, a Guvernului Republicii Moldova.

Copyright © 1998-2012, Radio Plai