Bang Bang -Music Is My Girlfriend  


În 2017 a crescut volumul creditelor noi acordate 29 Decembrie, 12:20

Chisinau (IPN).

În 11 luni ale anului 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016, volumul creditelor noi acordate a crescut cu 8,7%. Acest lucru s-a datorat majorării cu 21,9% a volumului creditelor în moneda națională. Creditele în lei moldovenești acordate persoanelor fizice s-au majorat cu 34,4%, iar cele acordate persoanelor juridice – cu 15,5%. Potrivit unui răspuns al Băncii Naționale a Moldovei, oferit Agenției de presă IPN, această creștere a fost determinată de diminuarea ratelor dobânzilor la creditele în lei moldovenești, în medie cu 4,1 puncte procentuale, de la 14,5% în 2016 până la 10,4% în 2017.

Și experții Centrului Analitic Independent „Expert Grup” notează că în 2017 a fost menținută stabilitatea sistemului financiar, chiar dacă la nivelul băncilor comerciale efectele crizei rămân a fi simțite, acțiunile de reformă ale Băncii Naționale au stopat deteriorarea situației și chiar reabilitarea parțială a credibilității investitorilor străini. Iar scăderea dobânzilor la credite poate încuraja economia spre realizarea de noi proiecte investiționale.

O realizare a anului 2017 pe segmentul bancar este și aprobarea Legii privind activitatea băncilor. „Acest document reprezintă doar un prim pas în procesul de armonizare a legislației bancare naționale cu standardele și principiile internaționale, urmând să fie efectuate multiple modificări în materie de reglementare și supraveghere bancară în scopul fortificării sectorului bancar autohton”, se menționează în răspunsul BNM.

Experții subliniază, la rândul lor, că prin intermediul instrumentelor de supraveghere și responsabilizare, legea urmărește și prevenirea eventualelor noi fraude sau acțiuni manipulatorii în sectorul bancar. Totuși, nicio lege, cât de bună ar părea, nu poate garanta că evenimente ca cele ce au declanșat criza și au facilitat fraudele din 2014-2015 nu se vor repeta. Este nevoie de voință reală pentru respectarea și aplicarea legii, spun cei de la Expert-Grup.

Copyright © 1998-2012, Radio Plai