Bang Bang -Music Is My Girlfriend  


Tinerii fermieri și femeile fermiere vor beneficia de plăți în avans din Fondul agricol 12 Februarie, 12:53

Chisinau (IPN).

Tinerii fermieri și femeile fermiere vor beneficia de plăți în avans din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Un proiect de hotărâre de Guvern în acest sens, elaborat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, este supus dezbaterilor publice, transmite IPN.
Tinerii fermieri și femeile fermiere vor putea beneficia de sprijin financiar o singură dată. Valoarea sprijinului financiar oferit unui solicitant nu va depăși suma de 650 de mii de lei.
Subvențiile în avans vor fi acordate în baza proiectelor investiționale depuse de către producătorii agricoli care desfășoară pentru prima dată o activitate economică în domeniul agroalimentar și nu sunt afiliați unui alt producător agricol.
Producătorii debutanți vor primi subvenția în două tranșe. Prima parte, 75% din valoarea subvenției, va fi acordată în momentul semnării de către beneficiar a contractului de acordare a sprijinului financiar. Cea de-a doua tranșă, 25%, va fi transferată în contul beneficiarului în momentul dării în exploatare a investiției.
Prin alocarea mijloacelor financiare se urmărește atragerea investițiilor în domeniul agroindustrial din mediul rural prin crearea a cel puțin 300 exploatații agricole. Totodată, se tinde spre creșterea oportunităților de ocupare a forței de muncă și sporirea veniturilor în mediul rural prin crearea anuală a cel puțin 500 de locuri de muncă unice pe perioada implementării prezentului regulament.
Proiectul de hotărâre a fost elaborat în scopul stimulării categoriilor de solicitanți care întimpină dificultăți în accesul la finanțare și bariere la inițierea unei afaceri, în special la instalarea în exploatații agricole a tinerilor și femeilor fermieri.

Copyright © 1998-2012, Radio Plai