Bang Bang -Music Is My Girlfriend  


MADRM propune modificarea Legii privind serviciul public de alimentare cu apă 9 August, 10:03

Chisinau (IPN).

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului propune modificarea Legii privind serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare (din 13 decembrie 2013). Proiectul este expus pentru dezbateri publice și prevede  atribuții noi pentru Agenția Națională de Reglementare în Energetică, așa ca licențierea operatorilor regionali, aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și canalizare. De asemenea, ANRE va efectua controlul titularilor de licență și calculul amortizării la determinarea tarifelor pentru serviciul oferit consumatorilor, transmite IPN.
Alte modificări și completări au drept scop determinarea regimului juridic al bunurilor aferente prestării serviciului de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, când aceste bunuri sunt transmise în gestiune, inclusiv în concesiune. Proiectul de lege stabilește redevența, care este esența contractului de gestiune încheiat cu operatorii regionali sau întreprinderile create.
Printr-o modificare la articolul 29 se exclude modalitatea de repartizare a volumul de apă înregistrat la branșamentul blocului locativ, întrucât mecanismul de repartizare și plată a acestui volum este prevăzut în Legea cu privire la locuințe. La articolul 35 sunt incluse două tarife noi: pentru producerea și transportarea apei dintr-un sistem în alt sistem și aplicarea tarifului în cazul preluării apelor uzate de către operatori, care prestează servicii de canalizare în alte zone de operare.
Având în vedere că infrastructura sectorului de alimentare cu apă potabilă și cu servicii de canalizare implică costuri atât recurente, cât și de capital, se propune ca legea să fie completată cu un capitol nou privind crearea Fondurilor de dezvoltare destinate investițiilor pentru sectorul respectiv, inclusiv granturilor și creditelor oferite de donatori.

Copyright © 1998-2012, Radio Plai