Bang Bang -Music Is My Girlfriend  


Peste 10 mii de copii cu CES își fac studiile în grădinițe și școli generale 5 Decembrie, 12:14

Chisinau (IPN).

Peste zece mii de copii cu cerințe educaționale speciale își fac studiile în grădinițe și școli generale. Deși în ultimii ani sunt înregistrate progrese în asigurarea dreptului la educație pentru copiii cu dizabilități, o provocare mai rămâne rezistența din partea cadrelor didactice, a copiilor, dar și a părinților. O conferință națională despre educația incluzivă a fost organizată miercuri, 5 decembrie, la Chișinău, de către Ministerul Educației Culturii și Cercetării, UNICEF Moldova și Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei, transmite IPN.

Șeful Direcției învățământ preuniversitar a Ministerului, Valentin Crudu, a menționat că sunt necesare campanii de mediatizare, mobilizare și responsabilizare socială. Se cere și perfecționarea mecanismelor de identificare și intervenție timpurie în cazul copiilor cu dizabilități. Pentru a depăși problema insuficienții resurselor pentru dezvoltarea serviciilor de incluziune educațională autoritățile planifică să promoveze finanțarea per copil în învățământul preșcolar, cu coeficienți de ajustare pentru incluziunea copiilor cu dizabilități.

Valentin Crudu a mai spus că se constată capacități instituționale și profesionale deficitare în abordarea unor tipuri de cerințe speciale, cum ar fi de exemplu deficiențe senzoriale sau tulburările grave de comportament. O prioritate pentru următoarea perioadă este realizarea etapei a III-a a Programului național EI, dar și validarea practicilor, modelelor testate în etapele precedente.

Desiree Jongsma, reprezentantă a Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Republica Moldova, a declarat că țara a înregistrat progrese importante în ultimii câțiva ani și acest fapt este de lăudat în condițiile în care educația este importantă pentru fiecare copil și, ca urmare, are de câștigat întreaga societate. Totuși, este necesară îmbunătățirea continuă a performanței cadrelor didactice în asigurarea incluziunii educaționale. E nevoie să se lucreze și cu părinții pentru a-i ajuta să conștientizeze cât de importantă este incluziunea copiilor cu CES în procesul educațional. La fel de importantă este îmbunătățirea infrastructurii în instituțiile de învățământ, prin asigurarea rampelor de acces, dar și în ceea ce ține de apă, sanitație etc.

Olga Guzun, managerul Departamentului PR și Fundraising al Centrului „SosAutism”, care este și mama unui copil cu autism, care studiază în clasa a doua într-o școală din capitală, spune că băiatul ei merge cu un însoțitor la ore, pe care îl plătește familia. Și aceasta pentru că acel cadru de sprijin din școală nu reușește efectiv să le acorde atenția cuvenită celor cinci copii de care trebuie să aibă grijă. Școala este incluzivă de mulți ani. Însă legea spune că un cadru didactic este prevăzut pentru cazuri grave și un cadru de sprijin pentru zece cazuri mai puțin grave. Experiența arată că mai sunt necesare măsuri de perfecționare a cadrelor care lucrează cu elevii care au CES. în cazul autismului, acești copii sunt foarte diferiți și necesită o abordare individuală.

În cadrul conferinței va avea loc și Gala Educației Incluzive 2018.

Copyright © 1998-2012, Radio Plai