Noi reglementări în domeniile transportului aerian, infrastructurii drumurilor, reglementării afacerilor

Foto: mei.gov.md

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi patru proiecte de acte normative elaborate de Ministerul Economiei și Infrastructurii în domeniile transportului aerian, infrastructurii drumurilor, cadrului de reglementare a afacerii, precum și un aviz la o inițiativă legislativă ce vizează îmbunătățirea serviciilor de transport rutier.

Astfel, prin Hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea zborurilor și utilizarea spațiului aerian național de către aeronavele civile și de stat se instituie, în premieră, procedura de autorizare a zborurilor interne regulate și neregulate. Până la momentul actual, procedura de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național era stabilită doar de reglementările aeronautice civile, aprobate de Administrația de Stat a Aviației Civile.

Hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 84 din Legea insolvabilității nr. 149 din 2012 vine să execute Hotărârea Curții Constituționale nr. 21 din 4 august 2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 84 din Legea insolvabilității nr. 149 din 2012, prin care au fost declarate neconstituționale dispozițiile articolului 84, referitoare la omisiunea de a reglementa durata maximă pentru care poate fi dispusă obligația de a nu părăsi teritoriul țării sau localitatea de reședință. Astfel, în urma modificărilor operate, interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova sau localitatea de reședință pentru debitor aflat în proces de insolvabilitate, nu poate depăși șase luni. Dacă este necesară menținerea interdicției pe un termen mai mare, aceasta poate fi aplicată în mod repetat, în urma unui demers motivat al  administratorului sau lichidatorului, dar nu mai mult de 3 ori în cadrul aceleiași proceduri de insolvabilitate. Noua redacție a Legii va asigura respectarea dreptului la libera deplasare a persoanei, precum și va asigura previzibilitate și certitudine în situațiile prevăzute de Lege.

Prin modificarea Hotărârii Guvernului nr. 643 din 2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologice și criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcții de cazare și de servire a mesei, au fost excluse prevederile conform cărora unitățile de primire turistică cu funcții de servire a mesei se clasifică pe categorii (stele), dar se menține clasificarea benevolă pe categorii a structurilor de primire turistică cu funcții de cazare.

Hotărârea de Guvern pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1468 din 2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova a fost elaborată în scopul efectuării corectărilor de ordin tehnic, necesare în procesul de administrare a drumurilor, precum și la solicitările APL-lor de nivelul II în vederea includerii în listă a drumurilor publice locale existente, care au fost identificate după aprobarea listelor. În listă va fi indicată doar denumirea drumurilor, iar evidența drumului după apartenență se va efectua în baza documentelor de evidență a drumurilor publice a unităților administrativ teritoriale de nivelul II în limita teritoriului administrat.

În ceea ce privește Hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, Executivul a susținut de principiu inițiativa legislativă înaintată, cu anumite remarci de ordin tehnico-legislativ și conceptual. Proiectul prevede operarea unei serii de modificări la actele normative care reglementează domeniul transporturilor rutiere, modul de organizare a serviciilor, precum și sancțiuni pentru desfășurarea acestui gen de activitate fără actele permisive necesare.

Distribuie