Normele de cheltuieli în bani pentru întreținerea persoanelor cazate în instituțiile sociale vor fi indexate cu 13.94% în anul curent

Cabinetul de miniștri a aprobat indexarea normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale. Normele se referă la asigurarea cu produse alimentare, medicamente, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse igienico-sanitare, jucării.

Indexarea propusă se va raporta la indicele preţurilor de consum pentru anul precedent. Conform datelor Biroului Național de Statistică, pentru luna decembrie a anului 2021, indicele prețurilor de consum a constituit 13,94%.

Prevederile hotărârii intră în vigoare la 1 aprilie 2022 și sunt aplicabile pentru instituțiile sociale de toate tipurile și nivelurile. Mijloacele financiare necesare pentru implementarea proiectului sunt prevăzute în Legea bugetului de stat pentru anul 2022.

Distribuie