Numărul de pasageri în transportul aerian a scăzut cu 79,6% în ianuarie septembrie curent. Câți pasageri au fost pe cale rutieră și feroviară?

Biroul Naţional de Statistică informează că în luna septembrie 2020 cu transportul public au fost transportați 5,0 mil. pasageri, cu 43,8% mai puţin ca în luna corespunzătoare din anul 2019. O scădere semnificativă a numărului de pasageri transportați s-a înregistrat atât în transportul aerian (-79,6%), rutier (-43,8%), cât și cel feroviar (-25,1%). Parcursul pasagerilor în luna de raport a constituit 217,5 mil. pasageri-km, fiind în descreştere cu 61,9% comparativ cu luna septembrie 2019.

În ianuarie-septembrie 2020 cu transportul public au fost transportați 39,9 mil. pasageri, cu 48,1% mai puţin ca în perioada similară din anul 2019. Parcursul pasagerilor a constituit 1793,9 mil. pasageri-km, fiind în descreştere cu 61,6% comparativ cu ianuarie-septembrie 2019.

În perioada cercetată transportul rutier de pasageri a deținut cea mai mare pondere în total (97,5%), fiind urmat de transportul feroviar (1,4%) și transportul aerian (0,8%).

Comparativ cu ianuarie-septembrie 2019, creșteri au fost înregistrate la transportul fluvial de pasageri (+44,7%). Totodată, se atestă o scădere, față de perioada respectivă din anul 2019, în transportul aerian de pasageri (-76,4%), rutier (-47,8%) și feroviar (-43,4%).

În ianuarie-septembrie 2020 cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 38,9 mil. pasageri, cu 47,8% mai puțin, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2019. Ponderea pasagerilor transportați, în numărul total de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze, în municipiul Chişinău a constituit 55,4%, regiunile de dezvoltare Centru – 20,0%, Nord – 14,5%, Sud – 8,0% și UTA Găgăuzia – 2,1%.

În luna septembrie 2020 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 1,7 mil. tone de mărfuri, volum inferior celui înregistrat în perioada similară din anul 2019 cu 22,9%. Volumul de mărfuri transportate cu transportul feroviar a scăzut cu 43,4%, iar cu transportul rutier – cu 19,9%. Parcursul mărfurilor, în luna de raport, a constituit 418,5 mil. tone-km, fiind în descreştere cu 5,4%, comparativ cu luna septembrie 2019.

În ianuarie-septembrie 2020 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 11,9 mil. tone de mărfuri, volum inferior celui înregistrat în perioada similară din anul 2019 cu 14,1%. Parcursul mărfurilor a totalizat 3 357,3 mil. tone-km, cu 8,4% mai puțin comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2019.

În ianuarie-septembrie 2020 întreprinderile de transport rutier2 au transportat 9,5 mil. tone de mărfuri, cu 8,3% mai puţin față de perioada corespunzătoare din anul precedent. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (43,8%), regiunile de dezvoltare Centru (28,4%), Nord (19,0%), Sud (5,4%) și UTA Găgăuzia (3,4%).

Cu mijloacele de transport feroviar în ianuarie-septembrie 2020 au fost transportate 2,2 mil. tone de mărfuri, sau cu 34,3% mai puțin faţă de aceeași perioadă din anul 2019.

Distribuie