Numărul turiștilor de la taberele de vacanță pentru elevi s-a redus cu 99,6% față de 2019

Biroul National de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2020 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 66,2 mii de turiști, ce constituie 22,1% față de perioada similară a anului 2019. Din numărul total de turiști, 43,0 mii (sau 65,0%) au constituit turiștii rezidenți și 23,2 mii (35,0%) – turiștii nerezidenți.

Numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective în perioada de analiză, în comparație cu ianuarie-septembrie 2019, a scăzut pe seama reducerii acestuia la tabere de vacanță pentru elevi (-99,6%), structuri de odihnă (-80,9%), hoteluri și moteluri (-76,1%), structuri de întremare (-65,9%), pensiuni turistice și agroturistice (-37,3%) și cămine pentru vizitatori (-52,6%).

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti nerezidenți, cazaţi în structurile de primire turistică colective, le-au revenit turiştilor din România (31,6%), Ucraina (14,2%), Federația Rusă (9,4%), Italia (5,0%), Turcia (4,9%), Statele Unite ale Americii (4,0%), Germania (3,9%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2,5%), Franța (2,2%), Polonia (1,5%) și Israel (1,4%).

În ianuarie-septembrie 2020 în structurile de primire turistică colective au fost înregistrate 276,0 mii de înnoptări ale turiștilor, cu 78,8% mai puțin față de perioada similară din anul 2019. Micșorarea numărului de înnoptări ale turiștilor a fost condiționată de descreșterea acestora la tabere de vacanță pentru elevi (-99,3%), structuri de odihnă (-90,3%), hoteluri și moteluri (-75,5%), structuri de întremare (-65,7%), pensiuni turistice și agroturistice (-61,5%), cămine pentru vizitatori (-16,4%). Din numărul total de înnoptări, 79,5% le revine înnoptărilor turiștilor rezidenți şi 20,5% – înnoptărilor turiştilor nerezidenți.

Durata medie de şedere a unui turist în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2020 a constituit 5,2 zile (6,1 zile – pentru turiștii rezidenți și 3,4 zile – pentru turiştii nerezidenți).

Indicele de utilizare netă a capacității de cazare turistică în ianuarie-septembrie 2020 a constituit 13,6% față de 33,9% în perioada corespunzătoare a anului precedent, inclusiv la hoteluri și moteluri – 7,5% (în ianuarie-septembrie 2019 – 23,2%), cămine pentru vizitatori – 65,5% (52,2%), pensiuni turistice şi agroturistice – 7,9% (15,8%), structuri de întremare – 32,5% (65,5%), structuri de odihnă – 4,6% (22,1%), tabere de vacanță pentru elevi – 3,7% (42,4%).

Distribuie