O economie de piață liberă și transparentă este scopul primordial al Ministerului Economiei pentru 2021-2022

Asigurarea unei economii de piață libere, combaterea practicilor de abuz de piață, implementarea instrumentelor de asistență și suport pentru creșterea competitivității pe piețe sunt doar câteva dintre obiectivele cheie propuse de Ministerul Economiei în Planul de Acțiuni al Guvernului pentru perioada 2021-2022.

Propunerile pentru domeniile economie și antreprenoriat au fost discutate în cadrul unor consultări publice, miercuri, 8 septembrie, alături de reprezentanți ai mediului de afaceri, societății civile, partenerilor de dezvoltare și ai altor sectoare relevante.

Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a prezentat viziunea strategică și cele mai importante obiective din plan, printre care menționăm: asigurarea unui cadru normativ clar, lipsit de ambiguități și echidistant; transparentizarea piețelor, mediului de afaceri, asigurarea informării coerente și protecția consumatorilor de abuzuri; asigurarea unei intrări și ieșiri din piață facilă, eliminarea barierelor abuzive; monitorizarea constantă a piețelor și eliminarea abuzurilor de poziții dominante sau încălcare a principiilor de concurență loială; implementarea de instrumente de asistență și suport pentru creșterea competitivității pe piețe, deschiderea de noi afaceri, dezvoltarea durabilă și orientarea economiei naționale către sectoare cu potențial înalt de creștere.

”Pentru prima dată în 30 de ani avem o sinergie bună cu legislativul și putem face schimbări eficient, rapid și fără resurse financiare considerabile. Vrem să asigurăm un cadru normativ clar, fără ambiguități, de care să beneficieze toți participanții din piața locală. O componentă importantă este cea a Întreprinderilor Mici și Mijlocii care suferă din cauza sistemului ambiguu. Astfel, ne-am propus să simplificăm procedurile pe mai multe direcții, cum ar fi cea fiscală, de raportare sau relațiile de muncă, în special pentru întreprinderile mici din zona rurală, care, de cele mai multe ori, sunt supuse abuzurilor din partea unor organe de stat. Vrem să asigurăm o transparentizare a piețelor, cu  reguli egale pentru toți și să simplificăm interacțiunea cu statul. Un exemplu ar fi eliberarea la cerere a certificatelor și documentelor confirmative din registrele de stat pentru care, în prezent, agenții economici trebuie să aștepte și câteva zile. De asemenea, ne propunem să eficientizăm serviciile electronice, comerțul electronic pentru a ridica economia la un alt nivel”, a precizat ministrul.

Alte obiective importante incluse în Planul de Acțiuni se referă și la transformarea digitală a economiei și sectorul politică externă. Printre cei mai importanți indicatori menționăm promovarea unei diplomații economice active, prin extinderea rețelei de birouri comercial-economice (instituirea a 4 birouri comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în or. New York, regiunea Benelux, or. Shanghai (China) și Tokyo), stabilirea de parteneriate comercial-economice, participarea activă la evenimentele internaționale cu pondere economică, atragerea de investiții și asistență externă etc.

Participanții la consultări și-au exprimat opiniile cu privire la propunerile prezentate și au venit, la rândul lor cu sugestii de dezvoltare a domeniului economie și antreprenoriat. Acestea vor fi incluse într-o sinteză a propunerilor participanților.

Evenimentul face parte din seria de acțiuni organizate în conformitate cu Decizia Prim-ministrului RM nr.45 din 23 august 2021, care prevede desfășurarea, în perioada 3 – 10 septembrie 2021, consultărilor publice privind proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022.

Înregistrarea video a evenimentului poate fi accesată pe platforma privesc.eu.

Planul cu acțiunile propuse poate fi accesat aici.

Distribuie