Oficialii de la Educație, în discuții cu experți străini privind Proiectul Strategiei „Educația 2030”

Astăzi, 28 aprilie 2022, Ministerul Educației și Cercetării a organizat ședința pentru discutarea Raportului de expertiză internațională asupra Proiectului Strategiei „Educația 2030”.

Raportul reprezintă rezultatele exercițiului de evaluare și analiză a modului în care a fost elaborată Strategia „Educația 2030” – principalul document național de planificare strategică a dezvoltării domeniului educației în Republica Moldova.

Obiectivele exercițiului de expertizare internațională a Strategiei „Educația 2030” țin de necesitatea de a stabili dacă documentul corespunde standardelor internaționale și perspectivelor de dezvoltare a educației în Republica Moldova. Criteriile de evaluare aplicate de expertul internațional au vizat: liderismul și participarea; viabilitatea și relevanța; echitatea, eficiența și accesul la educația de bază; caracterul fezabil, posibil de implementat și monitorizat etc.

Analiza a relevat o sinergie bună dintre elementele cheie ale viziunii strategice incluse la fiecare din prioritățile Strategiei „Educația 2030”. Aceste politici, în mare parte, au transpus și au detaliat viziunile de dezvoltare expuse în Strategia Națională de Dezvoltare, Codul Educației și Agenda 2030.  

Totodată, expertul internațional a venit cu o serie de recomandări pentru definitivarea documentului de politici, în vederea valorificării tuturor oportunităților de dezvoltare a capacităților naționale la capitolul politici, planificare, buget în sistemul educațional etc. Un capitol aparte va trebui să fie acordat conceptului de răspuns la diferite situații de urgență/criză, secete, inundații, pandemie, conflicte etc. În plus, va fi dezvoltat conținutul referitor la educația în mediul rural, persoanele din familii vulnerabile, dar și persoanele cu necesități educaționale speciale, precum și aspectele ce țin de finanțarea sistemului educațional național.

La ședință s-a convenit asupra pașilor ce vor fi întreprinși pentru definitivarea Strategiei „Educația 2030” în vederea prezentării proiectului spre aprobare.

Distribuie