Organizațiile necomerciale vor putea presta servicii oneroase concurenților electorali

Cabinetul de miniștri a aprobat modificarea art.6 (5) din Legea nr.86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale, astfel încât în perioada campaniei electorale organizațiilor necomerciale să le fie interzisă doar prestarea serviciilor gratuite, nu și a serviciilor oneroase. Decizia vine în scopul ajustării cadrului normativ cu Hotărârea Curții Constituționale nr.24/2020. 

Redacția actuală a articolului menționat spune că  „În perioada campaniei electorale, organizația necomercială  nu poate presta servicii și/sau susține material sau gratuit concurenții electorali și nu poate face agitație electorală”.  

Curtea Constituțională a recunoscut caracterul constituțional al textului respectiv în măsura în care organizațiilor necomerciale le este permisă prestarea de servicii oneroase pentru concurenții electorali în perioada campaniei electorale. Pentru a ajunge la această concluzie, Curtea a constatat existența unei diferențe de tratament între organizațiile necomerciale și cele comerciale, interdicția de a presta servicii oneroase pe perioada campaniei electorale existând doar în privința organizațiilor necomerciale. 

Astfel, Curtea a concluzionat că interdicția prestării serviciilor oneroase concurenților electorali în perioada campaniei electorale restrânge nejustificat și în mod discriminatoriu dreptul de proprietate al organizațiilor necomerciale, contrar articolelor 16 și 46 din Constituție. 

În acest sens,  Guvernul propune substituirea textului „servicii și/sau susține material sau gratuit”  cu textul ”gratuit servicii și/sau susține material”.

Distribuie